Miljøvernorganisasjonene fornøyde

Miljøvernorganisasjonene er fornøyd med at Fylkesmannen ikke vil la Marine Harvest drive oppdrett ved Spildra i Kvænangen. Norges Miljøvernforbund var blant dem som klaget da kommunestyrets ga dispensasjon til lakseoppdrett og mener at avslaget er en seier for fiskeriene. Ylva Elene Johansen i Nordreisa Natur og Ungdom sier at vedtaket e r en seier for fornuften, fisken og folket i fjorden,