- Bekymrer meg fremdeles for Repparfjord

I dag sa Miljødirektoratet nei til at Nordic Mining ASA skal få love til å slippe ut gruveavfall i Førdefjorden. Det vekker både bekymring og glede hos sjødeponimotstander Knut Altmann i Kvalsund.

Rein i Repparfjord
Foto: Bente Bjercke

– Jeg er glad på Førdefjordens vegne, men bekymrer meg for hva dette vil få å si for direktoratets avgjørelse i Nussir-saken. Miljødirektoratet sier at de har lagt vekt på Fiskeridirektoratets innsigelse, og her i Finnmark ble jo den innsigelsen ødslet bort, sier Knut Altmann fra Vest-Finnmark jeger-og fiskerforening, VJFF.

Knut Altmann

Knut Altmann i Vest- Finnmark jeger-og fiskerforening håper at Repparfjord også går klar av å bli sjødeponi for gruveindustrien

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Les også: Sier nei til sjødeponi i Førdefjorden

Les også: Kritisk til Miljødirektoratets håndtering

Kvalsund kommune nektet å behandle innsigelsen fra Fiskeridirektoratet mot sjødeponi i Repparfjord fordi innsigelsen ble sendt inn etter fristen.

Øyner et håp

Altmann er blant dem som tidligere har uttrykt stor skepsis til Miljødirektoratets håndtering av Nussir-saken.

Han har fremdeles liten tillit til direktoratet. Men har et håp om at også Repparfjord unngår skjebnen som avfallsfjord for gruveindustrien.

– Jeg øyner et håp for et nei også i Repparfjord, men full tillitt til Miljødirektoratet har jeg fremdeles ikke. Der må det nok mer til.