Hopp til innhold

Mikkel Eira stedt til hvile

– Han har hatt en sentral rolle i samenes rettighetskamp, sa visepresident i Sametinget Laila Susanne Vars, da hun framførte sametingets minneord.

Mikkel Eiras begravelse

Mikkel Eira ble gravlagt i Maze.

Foto: Anne Olli / NRK

Slekt, venner og flere ledende samepolitikere fulgte Mikkel Eira tirsdag til hans siste hvilested i Máze i Kautokeino kommune.

LES OGSÅ: Mikkel Eira er død

Stort engasjement

Máze kirke var fylt til randen under Mikkel Eiras begravelse i dag. Blant de som var møtt fram for å følge Eira til hans siste hvilested var også mange av de han kjempet sammen med for å stanse utbyggingen av Alta-Kautokeino vassdraget. Og i de mange minnetalene ble hans sentrale rolle i denne kampen framhevet.

– Mikkel Eira ble kjent langt utover både norges landegrenser og norden for hans iherdige innsats for samenes rettigheter, deriblant gjennom sin deltakelse i to sultestreiker, sier Visepresident i Sametinget, Laila Susanne Vars.

Hun framhevet også Eiras store engasjement i lokalsamfunnet i Máze.

Allerede som ung mann var han aktivt med i forskjellige arbeider innen idretten og hans politiske engasjemnet er også godt kjent i lokalsamfunnet, sa Vars i sametingets minnetale til Eira.

Takker Eira for innsatsen

Også Norske Samers Riksforbund (NSR) mener at Mikkel Eira har gjort en stor innsats for å fremme samens rettigheter.

– NSR er takknemlig for det arbeidet som Mikkel Eira har gjort for det samiske folk, sier leder for Norske Samers Riksforbund, Aili Keskitalo.

– Gjennom sin innsats under Alta-Kautokeino aksjonen skal han uten tvil ha en stor del av æren for at samenes rettigheter er blitt anerkjent, sa Keskitalo i minnetalen under Eiras begravelse.

Eira var æresmedlem i Norske Samers Riksforbund. Mikkel Eira ble 64 år gammel.

Korte nyheter

 • Ná olu máksá elrávdnji Davvi-Norggas vuossárgga

  Les på norsk:

  Vuossárgga šaddá Davvi-Norggas elrávnnje gaskamearálaš haddi 27,3 evrre kilowattdiimmus. Dat lea 7,6 evrre eambbo go sotnabeaivvi ja 3,9 evrre eambbo go seamma beaivvi diibmá.

  Dan čájehit hvakosterstrommen.no logut.

  Alimus haddi vuossárgga šaddá 29,5 evrre kilowattdiimmus, gaskal tii. 18 ja 19.00. Dat lea 1,7 evrre eambbo go sotnabeaivvi ja 5,5 evrre eambbo go seamma beaivvi diibmá.

  Vuolemus haddi šaddá 23,1 evrre kilowattdiimmus gaskal diibmu 2 ja 3 ihkku.

  (NTB)

  Strømkabler
  Foto: Terje Bendiksby / NTB
 • Amerihkkálaš bombagirdit girde Norgga ja Suoma badjel

  Les på norsk:

  Guokte amerihkálaš B-52 Stratofortress bombagirdit girde sotnabeaivve Norgga ja Suoma badjel. Dan dieđiha Suoma suodjalusdepartemeanta.

  Bombagirdit girddiiga máttaguvlui Norggas Lapplánda guvlui Supmii. Golbma táŋkagirdi girde maŋis.

  Suoma suodjalusdepartemeantta dieđuid mielde lei dá hárjehallan mii lei koordinerejuvvon lihtolaš riikkain.

  Ruošša sáddii guokte soahtegirdi go oidne ahte guokte amerihkálaš bombagirdi lahkonišgohte Ruošša áibmolanja, Barentsábi bajábeale. Dan dieđihii Ruošša suodjalusdepartemeanta otne.

  Ruošša departemeantta dieđuid mielde de girde amerihkálaš girdit eará guvlui go fuomášedje Ruošša soahtegirdiid lahkonišgoahtimin.

  (NTB)

  Amerikanske B-52 og to svenske JAS Gripen og to norske F-35 kampfly vest for Andøya.
  Foto: Forsvaret
 • Så mye koster strømmen mandag

  I Nord-Norge blir det en snittpris for strøm på 27,3 øre per kilowattime (kWh) mandag og en makspris på 29,5 øre.

  Mandagens snittpris per kWh er 7,6 øre høyere enn søndag og 3,9 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

  Maksprisen mandag på 29,5 øre per kWh er mellom klokken 18 og 19. Den er 1,7 øre høyere enn søndag og 5,5 øre høyere enn samme dag året før.

  Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 46,4 øre.

  90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting mandag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

  I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

  Minsteprisen blir på 23,1 øre per kWh mellom klokken 2 og 3 på natten. (NTB)

  Strøm
  Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK