Hopp til innhold

Mikkel Eira er død

Mikkel Eira fra Masi, døde i natt, 64 år gammel. Eira var en sentral person under Alta aksjonene på slutten av 1970 tallet og i begynnelsen av 1980 tallet.

Mikkel Eira

Mikkel Eira var en av sju som sultestreiket etter at regjeringen sa nei til å stanse utbyggingen av Alta-vassdraget i 1979.

Sultestreik utenfor Stortinget

8. oktober 1979: Da regjeringen nektet å høre på kravet om stans av utbyggingen, sultestreiket sju av demonstrantene utenfor Stortinget.

Foto: Scanpix
Mikkel Eira

Mikkel Eira på Sametinget

Egil Olli (Ap) med bøyd hode.

Sametingspresident Egil Olli

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Eira døde etter lang tids sykdom.

Mikkel Eira var selv med på sultestreiken utenfor Stortinget i 1979. Han var i tillegg hovedtalsmann for de sultestreikende samene.

I 2002 æret Sametinget Mikkel Eira og de andre samene som aksjonert mot altautbyggingen.

Les også:

Mikkel Eiras bortgang mottatt med sorg

Sametingspresident Egil Olli har med sorg mottatt nyheten om at Mikkel Eira fra Masi i Finnmark har gått bort.

Olli kondolerer Eiras samboer og hans familie, og gir sin medfølelse til Mikkel Eiras nærmeste i sorgen.

– På vegne av Sametinget og det samiske folk takker jeg Mikkel Eira for hans innsats for den samiske sak. Det idealistiske arbeid Eira og andre sameaktivister gjorde i en vanskelig brytningstid for samiske interesser, har hatt uvurderlig betydning for utviklingen av det samiske samfunn, sier Olli.

Han viser til at Sametinget i 2002 hedret de som sultestreiket under motstandskampen mot utbyggingen av Alta-vassdraget i 1979 og 1981.

Mikkel Eira var en av lederne av begge streikene og bidro til at norske myndigheter endret sin samepolitikk radikalt.

Statsminister Odvar Nordli etablert Samerettsutvalget som en direkte følge av hendelsene under den samiske sultestreiken i Oslo i 1979.

Samerettsutvalgets arbeid resulterte som kjent i grunnlovsfestingen av samiske rettigheter og etableringen av Sametinget.

Korte nyheter