Hopp til innhold

Mikkel Eira er død

Mikkel Eira fra Masi, døde i natt, 64 år gammel. Eira var en sentral person under Alta aksjonene på slutten av 1970 tallet og i begynnelsen av 1980 tallet.

Mikkel Eira

Mikkel Eira var en av sju som sultestreiket etter at regjeringen sa nei til å stanse utbyggingen av Alta-vassdraget i 1979.

Sultestreik utenfor Stortinget

8. oktober 1979: Da regjeringen nektet å høre på kravet om stans av utbyggingen, sultestreiket sju av demonstrantene utenfor Stortinget.

Foto: Scanpix
Mikkel Eira

Mikkel Eira på Sametinget

Egil Olli (Ap) med bøyd hode.

Sametingspresident Egil Olli

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Eira døde etter lang tids sykdom.

Mikkel Eira var selv med på sultestreiken utenfor Stortinget i 1979. Han var i tillegg hovedtalsmann for de sultestreikende samene.

I 2002 æret Sametinget Mikkel Eira og de andre samene som aksjonert mot altautbyggingen.

Les også:

Mikkel Eiras bortgang mottatt med sorg

Sametingspresident Egil Olli har med sorg mottatt nyheten om at Mikkel Eira fra Masi i Finnmark har gått bort.

Olli kondolerer Eiras samboer og hans familie, og gir sin medfølelse til Mikkel Eiras nærmeste i sorgen.

– På vegne av Sametinget og det samiske folk takker jeg Mikkel Eira for hans innsats for den samiske sak. Det idealistiske arbeid Eira og andre sameaktivister gjorde i en vanskelig brytningstid for samiske interesser, har hatt uvurderlig betydning for utviklingen av det samiske samfunn, sier Olli.

Han viser til at Sametinget i 2002 hedret de som sultestreiket under motstandskampen mot utbyggingen av Alta-vassdraget i 1979 og 1981.

Mikkel Eira var en av lederne av begge streikene og bidro til at norske myndigheter endret sin samepolitikk radikalt.

Statsminister Odvar Nordli etablert Samerettsutvalget som en direkte følge av hendelsene under den samiske sultestreiken i Oslo i 1979.

Samerettsutvalgets arbeid resulterte som kjent i grunnlovsfestingen av samiske rettigheter og etableringen av Sametinget.

Korte nyheter

 • Ná olu máksá elrávdnji Davvi-Norggas vuossárgga

  Les på norsk:

  Vuossárgga šaddá Davvi-Norggas elrávnnje gaskamearálaš haddi 27,3 evrre kilowattdiimmus. Dat lea 7,6 evrre eambbo go sotnabeaivvi ja 3,9 evrre eambbo go seamma beaivvi diibmá.

  Dan čájehit hvakosterstrommen.no logut.

  Alimus haddi vuossárgga šaddá 29,5 evrre kilowattdiimmus, gaskal tii. 18 ja 19.00. Dat lea 1,7 evrre eambbo go sotnabeaivvi ja 5,5 evrre eambbo go seamma beaivvi diibmá.

  Vuolemus haddi šaddá 23,1 evrre kilowattdiimmus gaskal diibmu 2 ja 3 ihkku.

  (NTB)

  Strømkabler
  Foto: Terje Bendiksby / NTB
 • Amerihkkálaš bombagirdit girde Norgga ja Suoma badjel

  Les på norsk:

  Guokte amerihkálaš B-52 Stratofortress bombagirdit girde sotnabeaivve Norgga ja Suoma badjel. Dan dieđiha Suoma suodjalusdepartemeanta.

  Bombagirdit girddiiga máttaguvlui Norggas Lapplánda guvlui Supmii. Golbma táŋkagirdi girde maŋis.

  Suoma suodjalusdepartemeantta dieđuid mielde lei dá hárjehallan mii lei koordinerejuvvon lihtolaš riikkain.

  Ruošša sáddii guokte soahtegirdi go oidne ahte guokte amerihkálaš bombagirdi lahkonišgohte Ruošša áibmolanja, Barentsábi bajábeale. Dan dieđihii Ruošša suodjalusdepartemeanta otne.

  Ruošša departemeantta dieđuid mielde de girde amerihkálaš girdit eará guvlui go fuomášedje Ruošša soahtegirdiid lahkonišgoahtimin.

  (NTB)

  Amerikanske B-52 og to svenske JAS Gripen og to norske F-35 kampfly vest for Andøya.
  Foto: Forsvaret
 • Så mye koster strømmen mandag

  I Nord-Norge blir det en snittpris for strøm på 27,3 øre per kilowattime (kWh) mandag og en makspris på 29,5 øre.

  Mandagens snittpris per kWh er 7,6 øre høyere enn søndag og 3,9 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

  Maksprisen mandag på 29,5 øre per kWh er mellom klokken 18 og 19. Den er 1,7 øre høyere enn søndag og 5,5 øre høyere enn samme dag året før.

  Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 46,4 øre.

  90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting mandag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

  I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

  Minsteprisen blir på 23,1 øre per kWh mellom klokken 2 og 3 på natten. (NTB)

  Strøm
  Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK