NRK Meny
Normal

Rypa er i siktet

FeFo melder imidlertid om middels tettheter av lirype.

Rype i sikte

I dag begynte rypejakt i Finnmark, Troms og deler av Nordland.

Foto: Steinar Lote / NRK

Finnmarkseiendommen(FeFo) melder om middels tettheter av lirype og middels kyllingproduksjon i Finnmark denne høsten.

FeFo oppfordrer derfor rypejegere å spare litt på kruttet under årets rypejakt som startet i dag i Finnmark.

Unngå ungfugl

FeFo oppfordrer fortsatt til måtehold, og ber jegere styre avskytingen mot ungfugl, som har dårligere vinteroverlevelse enn voksenfugl.

Det innføres dagskvoter for alle jegere og moderate begrensninger i tillatt jakttrykk for bosatte utenfor Finnmark.

Hvert år takseres lirype- og storfuglbestandene på Finnmarkseiendommen i starten av august. Takseringene gjør det mulig å beregne tettheter og produksjon av hønsefugl i et område og dette gir ett bilde av hvor mye lirype og skogsfugl det finnes i terrenget.

Taksering ett viktig ledd

Resultater fra takseringen er ett viktig ledd i en bærekraftig forvaltning av hønsefuglbestanden i Finnmark, og danner grunnlaget for de reguleringer som gjøres.

I 2014 har det blitt taksert etter faste takseringslinjer i 13 kommuner som til sammen utgjør 474 km. FeFo har samarbeid med Vest- Finnmark fuglehundklubb og lokale jeger- og fiskeforeninger om gjennomføring av taksering, og avtale med Norsk institutt for naturforskning (NINA) om bearbeiding av resultater fra taksering.

Middels tetthet av lirype

Takseringene viser at det er noe under middels til middels tettheter av lirype i år. Samlet i hele Finnmark viser beregninger 10 ryper per km2 og 3,8 kyllinger per høne.

Regionvis sammenstilling viser variasjon i tetthet av fugl og i produksjon og innenfor de enkelte regionene er det til dels svært store variasjoner.