Mest til kultur

Kultursektoren får mest penger fra Sametinget neste år. Av 329,5 mill. kr skal 135 mill. brukes på kultur. Det går fram av sametingsrådets budsjettforslag for 2019. Språksektoren får 95,5 mill. kr, kunnskap 46,5 mill. og næringer 33,6 mill. kr. Totalt disponerer Sametinget en halv milliard kr neste år.

Sametinget, sametingsbygget
Foto: Dan Robert Larsen / NRK