Merkedag for barn og foreldre på Røros

I dag er det offisiell åpning på den samiske barnehageavdelingen på Røros i Sør-Trøndelag.

Ysterhagaen barnehage - Luvlege Maanagierte, Røros

Foreldre som bor på Røros har i lengre tid arbeidet for å få en egen samisk barnehageavdeling. Nå er det endelig en realitet.

Foto: Vaino Natasha Rensberg / NRK

Den samiske avdelingen ved Ysterhagaen barnehage har fått det sørsamiske navnet Svaale (fjellrev) og den offisielle åpningen er i dag.

Barnehagen ble åpnet i 1986 og er et arkitektonisk vakkert bygg, som ligger flott til ved enden av Ysterhagaveien, rundt 1 km fra Røros sentrum. Barnehagen er skjermet for støy og trafikk, nærmeste nabo er naturlandskapet.

Ysterhagaen barnehage - Luvlege Maanagierte, Røros

Barnehagen har fått et tospråklig navn, Ysterhagaen barnehage - Luvlege Maanagierte.

Foto: Vaino Natasha Rensberg / NRK

I oppstarten har barnehagen 3 barn. Fra oktober utvides avdelingen til 8 barn. Ytterligere t barn får plass fra januar 2017 og en til fra april 2017.

Det er ordfører Hans Vintervold (Ap) som står for den offisielle åpningen. I tillegg blir det hilsningsord fra forskjellig hold.

Det blir også flere kulturinnslag.

Endelig vedtak i mars

Samiske foreldre på Røros har i flere år kjempet og argumentert for å få etablert en samisk barnehageavdeling i bergstaden.

I slutten av november 2015 kom gledesbudskapet, kommunestyret gikk inn for at det etableres en samisk barnehageavdeling i kommunen. Vedtaket ble gjort under forutsetning av at dette løses innenfor vedtatte budsjettrammer.

Det endelige vedtaket i kommunestyret om en egen samisk barnehageavdeling ble gjort i slutten av mars i år.

Det positive vetaket i kommunesyret for en samisk barnehage var enstemmig.

Dukker i Ysterhagaen barnehage - Luvlege Maanagierte

Det samiske er allerede godt synlig i barnehagen.

Foto: Vaino Natasha Rensberg / NRK

Prosjektgruppa for barnehagen består av Aino Danielsen, Thomas Ole Andersen, Hilde M. Danielsen, Inge Aas, Jo Inge Indset, Frode Strickert, Marit Mikkelsen, Eva Brynhildvold og Reidun Joten.

– Svaale barnehageavdeling åpner 16. august. Vi gleder oss stort, skriver Hilde M. Danielsen på Facebook.