Mer tolerant lakselus?

Lakselusen kan øke toleransen for ferskvann og det kan påvirke røye, ørret, sjøørret og sjørøye, melder NTB. Bruk av ferskvann mot lakselus på oppdrettslaks er en mye brukt metode. En ny risikovurdering viser at lakselusen gjennom gjentatte ferskvannsbehandlinger, kan øke sin toleranse for ferskvann. Dette kan få konsekvenser for annen ferskvannsfisk som oppholder seg i fjordene.