Mer til samisk idrett

Sametinget har klart å få mer penger til samisk idrett fra spillemidlene.

Lassokasting på barmarkssamling
Foto: Lone Johanne Nilssen / SVL-N

I slutten av april i år fikk Sametinget brevet fra kulturdepartementet om at det er avsatt 700.000 kroner til samisk idrett i år, en økning i tilskuddet på 100.000 kroner fra 2012.

Det var i februar Sametinget sendte brevet om at de forventet økte rammer til samiske idrettsformål i år og i årene fremover, fordi Sametinget årlig bevilger mye mer til samiske idrettsformål en spillemiddeltilskuddet de får fra kulturdepartementet.

Samles i Tromsø

Det er Samisk idrettsforbund i Norge, SVL-N, som mottar spillemidlene som først blir oversendt Sametinget i Norge.

I dag starter årsmøtet til Samisk idrettsforbund i Tromsø, og der skal det lørdag være debatt om samisk idretts fremtid. Årsmøtedeltakerne vil få det gledelige budskapet om at samisk idrettsforbund vil få en større andel av spillemidlene fra i år.

(Artikkelen fortsetter under bildet)Spillemidler siden 2005

Årsmøtet til SVL-N

Her fra et tidlige årsmøte i Samisk idrettsforbund.

Foto: Mathis Hætta / NRK

Det var i 2005 det første gang ble avsatt spillemidler til samiske idrettsformål, den gang fikk Samisk idrettsforbund 300.000 kroner.

Kulturdepartementet skriver at de har gjennomgått skrivet fra Sametinget om å få økt tilskudd til samisk idrettsformål, og registrerer en øket innsats for å fremme de særskilte samiske idrettene.

Spillemidlene er en del av overskuddet til Norsk Tipping og det er Kulturdepartementet som har ansvaret for fordelingen av spillemidlene.