Mer spillemidler til samisk idrett

Sametinget ber kulturdepartementet om mer penger til samisk idrett fra spillemidlene.

Oppvisning i lassokasting

Lassokasting er en av de samiske idrettene som får støtte gjennom denne ordningen.

Foto: Thoralf Balto

Sametinget har forventninger til at behovet for økte rammer til samiske idrettsformål i år og årene fremover blir fulgt opp av kulturdepartementet ved fremtidige spillemiddeltildelinger.

I 2005 ble det for første gang avsatt spillemidler til samiske idrettsformål. Kultur- og kirkedepartementet avsatte da 300.000 kroner til formålet.

I et skriv til departementet skriver Sametinget at den summen Sametinget har gitt i støtte til samisk idrett over eget budsjett, er langt høyere enn det årlige spillemiddeltilskuddet på 600.000 kroner som nå kommer fra kulturdepartementet.

Beløpet, som er en del av overskuddet til Norsk Tipping, gir Sametinget videre til Samisk idrettsforbund i Norge og minner samtidig om at tildelingen fra departementet ikke har økt på flere år.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Reinkappkjøring

Reinkappkjøring er også en populær samisk idrett.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

Det statlige tippeselskapets totale overskudd i 2010 ble på over 3,9 milliarder kroner. Gjennom spillemidlene fordeles 1,56 milliarder kroner til idrettsformål, 1,25 milliarder kroner til kulturformål og 617 millioner kroner humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner.

Det er Kulturdepartementet som har ansvaret for fordelingen av spillemidlene gjennom tippenøkkelen.