NRK Meny
Normal

Mer kvote til de minste fartøyene

Fiskekvoten for torskefiskerne i kystfiskesonen økes med 12 tonn per båt innenfor virkeområdene.

Torskefiske

Torskekvota øker igjen. Fiskeridirektoratet gir mer kvote til de minste fartøyene.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Det skriver Sametinget i en pressemelding.

– Min intensjon er at tilleggskvantumet på 3000 tonn som kom som en oppfølging av Kystfiskeutvalgets forslag skal komme målgruppa til gode, sier sametingsråd Silje Karine Muotka.

Hun er fornøyd med at Fiskeridirektoratet har fulgt opp avtalen om kystfiskekvota, og sier at dette betyr svært mye for økonomien i fiskerisamfunnene og for de lokale fiskerne som holder liv i de sjøsamiske bygdene.

Tidlig i april i år ble kvoten økt fra 12 til 24 tonn for disse båtene. Økningen med 12 nye tonn kommer altså i tillegg til den. Sametingsrådet mener at kystfiskerne skal få større kvoter enn det de har i dag.

– Vi ønsker både rekruttering til fiskeriene og en fornyelse av fartøy, og det sikrer vi best ved at kystflåta får fiske kysfiskekvota, og at det ikke refordeles til andre deler av flåtegruppa som julegratiale, sier Muotka.