Hopp til innhold

Mer fisk til samene i Russland

Fiskerikvotene for samene på Kolahalvøya har økt med opptil 50 prosent fra 2010 til 2011. I tillegg er nye fiskearter tatt med i kvotene.

Lovozero

Det er blant annet folk i samebygda Lovozero som kan nyte godt av de samiske fiskerikvotene.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Samene som bor i kommunene Lovozero, Kovdor og Kola kommune på Kolahalvøya kan søke fiskeriavdelingen ved Murmansk fylkeskommune om å få sin del av en egen samisk fiskerikvote.

Den samiske kvoten på torsk har økt fra 200 tonn i fjor til 300 tonn i år. Også hysekvoten er økt fra 50 til 75 tonn. For første gang er også hvitfisk tatt med i kvoten og i år er den satt til 2,99 tonn, mens kvoten på sik økes fra 7 til 9,5 tonn, opplyser den russiske internettsiden FishNews .

I år kom inn rundt tusen søknader til fylkesadministrasjonen i Murmansk om deling av den samiske fiskerikvoten. 577 kolasamer har fått kvoter for 2011.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Video Komiene vil ha fiskerikvoter

Komiene vil ha fiskerikvoter. Reporter: Dan Robert Larsen, fotograf: Jevgenij Kirillov og redigering: Sergey Gavrilov.

Komiene vil gjerne også ha sin del

Kvotesystemet har eksistert i mange år, men det er først i det siste at noen har begynt på reagere på denne særordningen. Nå vil nemlig komiene også ha status som urfolk og få del i disse fiskerikvotene.

– Samene har egne fiskerikvoter og de får lov å fiske, mens komiene ikke har noe. Nå er det også snakk om å etablere et eget etnisk parlament for samene. Samtidig får samene mye hjelp fra sitt eget folk i de nordiske landene, mens ingen bryr seg om oss, sier den aldrende komi-kvinnen Anna Ivanovna Terentieva.

Terentieva er en av 25 komier, som lingvisten Andrean Vlakhov (22) ved universitetet i St. Petersburg hittil har intervjuet i sin mastergradsstudie. Han har fortsatt 40 komier å intervjue, men kan allerede nå fastslå at det er en utbredt misnøye blant komiene fordi samene har særrettigheter som urfolk, mens de ikke har noe slikt.

På Kolahalvøya bor det rundt 1800 samer og de regnes som urfolket i regionen. Det er cirka 1500 komier i denne regionen i dag.

Komiene kommer opprinnelig fra et område i den russiske føderasjonen beliggende vest for Uralfjellene i det nordøstlige hjørnet av det østeuropeiske slettelandet, i hovedsak innenfor nedslagsfeltet til elva Petsjora. Området er i dag kjent som Republikken komi og her regnes komiene som den opprinnelige befolkningen.

(Artikkelen fortsetter under kartgrafikken)

Slik flyttet komiene

Kartgrafikken viser hvordan komiene har flyttet fra det som i dag kalles for Komi republikken til Kolahalvøya på slutten av 1800-tallet.

Foto: Mikkel Sara / NRK
Andrej Jakovlev

Andrej Jakovlev.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Andrej Jakovlev er leder i «Rådet for urfolksrepresentanter i regjeringen for Murmansk regionen». Han påpeker at etter både den regionale og føderale lovgivningen er det samene som er urfolket i regionen .

– Hvis det bare er snakk om komiene på Kolahalvøya, så ble det slått fast i en regional lov i Murmansk (2008) at det er samene som er regionens urfolk. Det samme står i den føderale loven. Der slås det også fast at samene skal ha visse fordeler, for at de skal kunne ta vare på sin tradisjonelle levemåte, sine kunnskaper og lignende, fastslår Andrej Jakovlev.

Korte nyheter

 • Komišuvdna geigii raportta

  Otne geigii Finnmárkokomišuvdna oasseraporttas mas leat geassán čoahkkái 27 sierra ášši mat gusket boazodoalu riektediliide Kárášjogas.

  – Eatnašat geat leat ovddidan gáibádusa komišuvnnii, leat ožžon dohkkehusa oasis guohtuneatnamiidda ovdavuoigatvuođa, maid leat gáibidan, lohká komišuvnna njunuš Jon Gauslaa.

  Dainna leat sii bargan 2013 rájes. Kommišuvnna lea dutkan geas lea ovdavuoigatvuohta guohtuneatnamiidda iešguđet guovlluin Kárášjoga gielddas (Komišuvnna neahttasiidu).

  Komišuvdna lea dárkkistan stuorra gáldomateriála 1850-logu rájes gitta dálá áigái. Sii leat maid čohkken čálalaš- ja njálmmálašmateriála, oažžun dihte ollislaš gova das makkár guovlluin iešguđet siiddain lea ovdavuoigatvuohta.

  Finnmarkskommisjonen
  Foto: Eilif Aslaksen / NRK
 • Ságastallet vaššiságaid birra

  Vaššiságat ja rasisma neahtas sápmelaččaid vuostá lea Suomas leamaš olu sáhkan vássán áiggiin. Ášši lea bohciidahttán fuola sámemánáin- ja nuorain, ahte mo dát vaššiságat váikkuhit sin boahttevuhtii.

  Nuorra, Rosa-Máren Juuso, Gárasavvonis, lea okta dain guhte lea neahtas oaidnán vaššiságaid sámiid birra.

  – Dat hupmet ilgadit sápmelaččaid birra. Boahtá čoavjái dakkár ilgadis dovdu go lohká daid. Sáhtán gal lohkat, ahte mun lean oaidnán nieguidnai dan birra, dakkár heajos nieguid, lohká son.

  Suoma Sámedikki ovddeš ságadoalli, Tiina Sanila-Aikio, lea fuolas das go sámenuorat galget vásihit neahtas vaššiságaid ja rasismma.

  – Dálá čálašeamis geavahit hui garra giellagovaid. Dát lea hui váivi ja dainna leat stuorra váikkuhusat min mánáide ja nuoraide, sin dorvvolašvuođa dovdui, lohká Sanila-Aikio Yle sámi ođđasiidda.

  Tiina Sanila-Aikio i møtesal i Utsjok
  Foto: Nils Henrik Måsø / NRK
 • Biilalihkohisvuođat Nordlánddas

  Nordlánddas leat vássán jándora leamaš máŋga biilalihkohisvuođa.

  Politiijat rávvejit olbmuid vuodjit várrugasat.

  – Miehtá Nordlándda lea gálja ja olbmot berrejit heivehit leavttu siivvu mielde go leat biila vuodjimin, lohká Nordlándda politiijaid operašuvdna guovddáža jođiheaddji, Ivar Bo Nilsson.

  Earret eará Skániin lea leamaš biilabárti.