NRK Meny
Normal

Tilleggserstatning til tidligere kostskoleelever i Canada

Tidligere kostskoleelever i Canada vil få yttereligere erstatning fra staten. Ekstraeerstatningen vil være øremerket utdanning.

Kostskole i Texas

Illustrasjonsbilde av en kostskole.

Foto: Eric Gay / Ap

Den canadiske sannhets-og forsoningskommissjonen kommer med et løfte om at tidligere First Nations, metis og inuitt elever og noen av deres familier vil få en erstatning i tillegg til den de allerede har fått på grunn av deres opphold på fryktelige kostskoler, opplyser Kalaallit Nunaata Radioa.

I 2008 gikk den canadiske regjeringen ut og ba urfolk om unnskyldning for de overgrepene de ble utsatt for i kristne kostskoler fra 1870-tallet til og med 1970-tallet.

Formålet med å tvinge barna hjemmefra til en kostskole var å integrere urfolkene slik at de skulle fungere bedre i det canadiske samfunnet.

Statsminister Stephen Harper beklaget i en erklæring i parlamentet at Canada i denne perioden tvang flere enn 150.000 First Nations, inuitt- og mestis barn på kostskole, dermange av dem ble ofre for vold og seksuelt misbruk.

Regjeringen betalte ofrene og deres pårørende til sammen fem milliarder canadiske dollar i erstatning.

Reagerer på rigide regler

I følge CBC News er der nå cirka 79.000 tidligere elever eller de som i dag benevnes som «de overlevende» - «the survivors».

De vil hver motta 3000 dollar ekstra, altså cirka 16.000 danske kroner fra den canadiske regjeringen.

Men pengene kan kun brukes til undervisning og utdannelse og det har fått særlig Inuitter til å være tilbakeholdne med å søke om de ekstra pengene. Det er nemlig ikke er så mange undervisningstilbud å velge mellom i de arktiske områdene.

For at alle kan se en mening med å søke, har regjeringen derfor nå utvidet reglene for erstatning, slik at det også kan søkes om penger til å få undervisning i for eksempel skinnsying samt kurs for unge til å gå på tradisjonell jakt og fiske.

Pengene kan nå også brukes til å bygge en jakthytte, og dermed forbedre sine jaktmuligheter og også spåkundervisning er nå en mulighet.

Besteforeldre, foreldre eller barn av de tidligere kostskoleelevene kan søke om de ekstra erstatningsmidlene, og regjeringen har samtidig utsatt søknadsfristen til våren.