Mer enn halvparten av innbyggerne krever deling

Over halvparten av innbyggerne fra Tysfjords vestside krever at kommunen blir delt, og slår seg sammen med naboene. – Vi tar det på alvor, sier Fylkesmannen.

Leif Harald Olsen og Filip Mikkelsen overleverer innbyggerinitiativ til Silja Ildgruben

Opposisjonspolitikerne Leif Harald Olsen (Senterpartiet) og Filip Mikkelsen (Felleslista) overleverer innbyggerinitiativet til kommunal- og beredskapsdirektør hos Fylkesmannen i Nordland, Silja Ildgruben.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

I går leverte opposisjonen i Tysfjord kommunestyre en underskriftskampanje med 448 underskrifter til Fylkesmannen i Nordland, som tilsvarer 53 prosent av de stemmeberettigede på Tysfjords vestside

– Takk for at vi fikk komme for å overlevere innbyggerinitiativet fra Tysfjord vestside, sier Filip Mikkelsen (Felleslista), mens han overrekker underskriftene og en lengre utredning til Fylkesmannen.

Målet er å dele kommunen i to, og slå seg sammen med naboene.

– Det er en søknad om ny grense for Tysfjord der sørsiden går til nabokommunene på sørsiden. Og nordsiden får bestemme selv hva de vil, forklarer Mikkelsen.

Sørsiden består av tettstedene Storjord, Drag og Musken mens kommunens nordside består av Kjøpsvik og omegn.

Utdaterte grenser

Underskriftsaksjonen er en reaksjon på at kommunestyret i forrige måned sa nei til folkeavstemming, og nei til sammenslåing med nabokommunene, med elleve mot seks stemmer.

Men fjorden deler kommunen i to, og det er behov for endringer, mener opposisjonspolitikerne.

– Før var havet hovedferdselsåren. Dagens inndeling er basert på at havet tidligere var hovedferdselsåren. I dag er det dessverre ikke slik lengre, sier Leif Harald Olsen (Senterpartiet), og legger til:

– Vi ser også at flere og flere samfunnsmessige funksjoner deles av Tysfjorden, og viser blant annet til politi, sykehus, renovasjon og legekontor.

Overleverer innbyggerinitiativ

Innbyggerinitiativet består av 448 underskrifter for å dele Tysfjorden, og en lengre utredning som begrunner dette.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Tar på alvor

Fylkesmannen i Nordland tar underskriftsaksjonen på alvor.

– Jeg registrerer at initiativet er grundig både når det gjelder utredning og involvering av innbyggere, sier kommunal- og beredskapsdirektør hos Fylkesmannen i Nordland, Silja Ildgruben.

– 53 prosent av innbyggerne fra Tysfjords vestside vil dele kommunen. Hva signaliserer det?

– Det gir et uttrykk på at det er mange som ønsker å se på kommunegrensene på nytt. Så det tar vi med oss når vi skal se på helheten i regionen og gi en tilrådning fra Fylkesmannens side, svarer Ildgruben.

Innen 1. oktober skal Fylkesmennene gi råd til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om hvordan de mener kommunestrukturen bør være. Dette innebærer også kommunegrenser.