Menneskene må være i fokus

– Kampen om ressursene i Arktis tilspisser seg, men det viktigste er å ta vare på menneskene som bor i sårbare arktiske samfunn, sier den kanadiske helse- og nordområdeministeren Leona Aqlukkaq.

Helseminister Leona Aglukkaq
Foto: Roger Manndal

Den store internasjonale konferansen Arctic Frontiers som begynte i Tromsø i dag fokuserer på utviklingen i nordområdene.

– Det er spesielt viktig å ta vare på urfolkssamfunn, sa Aqlukkaq under åpningen.

Hun er også historisk, var den første fra Inuk-tribe, som ble utnevnt som minister i Canada. I mai overtar hun lederskapet i Arktisk Råd etter den svenske utenriksministeren Carl Bildt.

En utfordring for urfolk

– Urfolk vil bo i tradisjonelle områder og de vil livnære seg slik forfedrene har gjort det gjennom flere generasjoner, sier Aglukkaq. Hun forventer at urfolk får delta aktivt i prosessene for å få en positiv utvikling i nord.

– Samer, inuitter og mange andre urfolk lever av det naturen gir oss. Vi er jegere og fiskere, men det er også viktig å skape levedyktige og stabile arbeidsplasser, sier helseministeren. Hun forventer at dialogen mellom Arktisk Råd og urfolk styrkes, og at de tradisjonelle stemmene fra mange urfolkssamfunn kan være med på å påvirke utviklingen i Arktis.

Forstår bekymringen

Utenriksminister Espen Barth Eide sier at interessemotsetningene er store, men det viktigste er å respektere konvensjoner og lover i de ulike land, som ivaretar utviklingen i arktiske urfolkssamfunn.

carl bildt og espen barth eide
Foto: Nils Mehren / NRK

– Det er interessemotsetninger og man må finne kompromisser, så derfor er det nødvendig å involvere urfolk, sier Barth Eide.

Han skjønner bekymringen blant urfolk og sier at det er viktig å utnytte det potensialet for verdiskapning og arbeidsplasser – som ligger i store mengder i nordområdene.

– Prinsipielt så er dette ikke et nytt problem og dette er vekst og vern problematikken som vi har holdt på med i mange år. Vi er et land som ønsker å ta vare på miljø og samtidig lever vi av å utnytte naturressurser, sier utenriksminister Barth Eide.

Ministrene kommer med nye signaler

Leder i Samerådet, Olav Mathis Eira, mener at det er positivt når så mange ministre innlemmer urfolk når de snakker om mulighetene i nord.

– Alle har nevnt oss og de snakker om vår fremtid i den kommende kaotiske ressurskampen som kommer til Arktis.

Det var også svært viktig at sametingspresident Egil Olli fikk muligheten under åpningen i dag å presisere hvorfor urfolk bør beskyttes, spesielt de som bor i sårbare områder, sier Eira.

Helseminister Aglukkaq skal overta formannsvervet i Arktisk Råd og hvilke forventninger har du til henne?

– Vi har allerede hatt et møte med den kanadiske helseministeren, hvor vi presenterte saker som bør prioriteres de neste årene. Leona overtar vervet i mai og det blir spennende å se om hun klarer å ivareta urfolksstemmen i Arktisk Råd, sier Eira.