Foreslår lokal Tanavassdrags-forskning

Tanavassdraget bør ha eget lokalt forskningsmiljø, mener Arbeiderpartiets fjerde kandidat til Sametinget i Østre valgkrets, Jon Arild Aslaksen.

Tanalaks

Tanalaksen bør forskes på lokalt mener Ap-politiker. (Arkivbilde.)

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Sametingskandidaten mener i et leserinnlegg til NRK Sápmi at lakseforskerne som forsker på Tanavassdraget overser lokalkunnskap. Han kommer derfor med et konkret forslag.

Nemlig å etablere et forskningsmiljø lokalt – på norsk side av Tana.

«Det er alltid trygghet med tettere samspill lokalt»

Jon Arild Aslaksen skriver:

«Det må derfor tas grunnleggende grep for at laksefiskernes tradisjonelle kunnskap skal bli en naturlig del av grunnlaget for lakseforvaltningen.

Dette kan best skje gjennom å etablere lokalt forskningsmiljø ved siden av vassdraget på norsk side. Det er alltid trygghet med tettere samspill lokalt. Ikke minst vil dette også gi skikkelig grobunn til langsiktig samarbeid, hvor folks egen kunnskap om elva og laksen også får sin rettmessige og lovpålagte plass.

Derfor bør det også etableres et eget råd for Tanavassdraget, hvor erfarne laksefiskere kan uttale seg forskernes prioriteringer og resultater.»

Han viser til Stortingsproposisjon nr 32 (2006-2007) om vern av villaksen og ferdigstillelse av nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder: «Laksebestanden i Tana har særlig stor betydning for samisk kultur.»

«TF må ikke presses til å gjøre gratisarbeid»

Videre mener Ap-mannen at staten har ansvaret for å bemidle en slik forskningsinstitusjon:

«Og – disse rådene skal også basere seg på lokalbefolkningens tradisjonelle kunnskap – et krav som faktisk også er en del av norsk lov. Forskning om laksebestanden(e) i vassdraget er et statlig ansvar, og TF må ikke presses til å gjøre gratisarbeid for staten ved å bruke sin fiskerikasse til forskning.» (TF er Tanavassdragets fiskeforvaltning red.anm.)