Mener statsråden feilinformerer om laksefisket

– Statsråd Vidar Helgesen (H) prøver å føre Stortinget bak lyset ad prosessen rundt forhandlingene om ny Tana-avtale, mener leder Steinar Pedersen i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF).

Steinar Pedersen ved Tanabredden

KASTET UT: Vi har en lovbestemt rett til å delta i forhandlinger som foregår før spørsmål eventuelt løftes opp på politisk nivå. Overenskomsten er vedtatt uten at denne retten er oppfylt, mener TF-leder Steinar Pedersen.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Den nye overenskomsten som regjeringene i Finland og Norge har undertegnet , har som mål å begrense fisketrykket i Tanavassdraget og Tanafjorden, samtidig som finske hytteeiere i Tanadalen får større fiskerettigheter .

Klima og miljøminister Vidar Helgesen har ved rekke anledninger hevdet at Tanavassdragets fiskeforvaltning har deltatt i, og vært informert om alle forhandlinger.

Statsråd Vidar Helgesen (H)

– INKLUDERENDE: – TF har hatt to medlemmer i den norske delegasjonen, deltatt i alle forhandlingsmøter og hatt tilgang til alle forhandlingsdokumenter, hevder klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Dette mener TF-leder Steinar Pedersen er en påfallende feilinformasjon.

– Statsrådens fremstilling er ikke i overensstemmelse med de faktiske forhold, sier Pedersen.

Han har for par dager siden sendt et skarpt brev om dette til Helgesen, hvor han tar avstand fra påstandene om at også TF ligger bak den omstridte avtalen.

– Der dokumenterer vi skritt for skritt at den nye TF-ledelsen var utelukket fra forhandlingene om ny overenskomst fra vi var valgt 31.10.2015. Disse var omtrent ikke påbegynt da – men forhandlingsdelegasjonen ble oppløst to dager etter at vi var valgt, forklarer Pedersen.

Og legger til:

– Jeg har også sett at den gamle ledelsen meget skarpt har tatt avstand fra at man skulle ha stilt seg bak at finske hytteeiere skal ha fiskerett på norsk side av grenselinjen.

– I strid med loven

Riksdagen i Finland startet sin behandling onsdag og forventes avsluttet i februar, mens stortingsbehandlingen forventelig vil skje på nyåret.

– Det er viktig at riksdagspolitikere og stortingspolitikere får korrekt informasjon om prosessen frem til avtaleutkastet. Ellers kan vedtakene bli gjort på feil grunnlag, mener Pedersen.

Å utelukke TF fra deltakelse vil ifølge lederen være i strid med Tanaloven , samt med Norges folkerettslige forpliktelser i forhold til ulike konvensjoner om urfolksdeltakelse i saker som berører dem.

Nekter å bidra

Den nye overenskomsten skal etter planen tre i kraft neste sommer, og Klima- og miljødepartementet har «tjuvstartet» arbeidet med å forberede innføringen. TF er invitert, men har takket nei av integritetsgrunner til å delta i dette arbeidet.

– Vi kan ikke bidra til å utarbeide nærmere regler som bygger på et forhandlingsresultat som vi, og svært mange andre heller ikke kan stille seg bak, svarer Pedersen.

Fastholder påstandene

Statssekretær Lars Andreas Lunde fastholder departementets påstand om inkluderende prosess.

– Jeg stiller meg helt undrende til at Steinar Pedersen kan påstå noe annet, svarer Lunde.

Pedersen er hoderystende til svaret fra statssekretæren:

– Det vil være ønskelig at departementets politiske ledelse snart begynner å lese det vi skriver og dokumenterer, i stedet for å gjenta de samme påstandene om igjen og om igjen, kommenterer Pedersen.

Men statssekretæren mener at dette kan etterprøves. Imidlertid kan han ikke love offentliggjøring av forhandlingsprotokollene:

– Men vi kan gjerne gå gjennom alle dokumenter sammen med TF, sier Lunde.

– Det har absolutt ingen interesse å gå gjennom disse i et lukket forum med departementet, og jeg håper at Stortinget tar en grundig gjennomgang av forhandlingene. Det er derfor positivt at Tana kommune har bedt kontroll- og konstitusjonskomiteen om å se på saken, svarer Pedersen.

Stor motstand

Både Finnmarksbenken på Stortinget, Sametinget i Norge , Sametinget i Finland, berørte kommuner samt rettighetshavere på hver side av grensen har sagt nei, og krever nye forhandlinger.

Utsjok kommune og rettighetshavere på finsk side har anmeldt staten til politiet. De mener at avtaleutkastet bærer preg av rasisme fordi lokalbefolkningen må vike for turistfiskere.

Også det finske Sametinget har reagert kraftig, og har nylig bedt Justitiekanslern granske om den finske loven er blitt brutt.