NRK Meny
Normal

Mener SNØskuter på vann må ansees for å være VANNskuter

Klima- og miljødepartementet mener Morten Bliens verdensrekord var ulovlig. – Jeg hadde papirene i orden, svarer en lite stresset rekordinnehaver.

Morten Blien

SATTE VERDENSREKORD: I september i år satte motorsportutøveren fra Tana verdensrekord i hvor langt det er mulig å kjøre på isfritt vann med snøskuter. Rekorden på 212 kilometer ble satt på Tanaelva i Øst-Finnmark, og slo dermed daværende rekord på 180 km.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Frank Martin Ingilæ og Bente Christiansen ved en elvebåt

BA OM AVKLARING: Tanaordfører, Frank Ingilæ (Ap), ba Klima- og miljødepartement om avklaring på hvordan snøskuterkjøring på åpent vann skal reguleres, etter at blant annet miljøvernsjef, Bente Christiansen, hos Fylkesmannen i Finnmark anklaget kommunen for ulovlig dispensasjonsinnvilgelse.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Ved stans, flyter vannskuteren. Snøskuteren derimot, vil synke til bunns på åpent vann.

Den åpenbare forskjellen til tross, mener departementet at snøskuterkjøring på åpent vann, juridisk og reguleringsmessig, må ansees for å være vannskuter.

Dette redegjør departementet for i et svarbrev til Tana kommune.

Departementet: Ulovlig verdensrekord

Klima- og miljødepartementet mener verken Karasjok eller Tana kommune hadde hjemmel til å innvilge motorferdseldispensasjon til Morten Blien, i forbindelse med hans vellykkede forsøk i å sette verdensrekord i snøskuterkjøring på vann.

Departementet er dermed enig med Fylkesmannen i Finnmark, i at Bliens verdensrekord ble satt på ulovlig grunnlag.

– Et forsøk på overgrep mot lokaldemokratiet. Snøskuter kan ikke ansees for å være vannskuter, var tanaordfører Frank Ingilæs svar.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Vannscooter

DETTE VILLE VÆRT UMULIG MED SNØSKUTER: Vannskuteren (avbildet) har fortsatt flyteevne ved stans av fremdrift, noe snøskuteren ikke har.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

«(...) både formålet med bruken av snøscooter på vann (forlystelse), manøvreringsevnen og skadevirkninger/skadepotensiale på omgivelsene er såpass sammenfallende som for en vannscooter (...)».

Klima- og miljødepartementet i svarbrev til Tana kommune

Vannskuterregler for snøskuter på vann

Kommunene innvilget Morten Bliens dispensasjon i forhold til en forskrift til Motorferdselloven (ekstern lenke).

Forskriften gir kommunen på visse områder myndighet til å innvilge motorferdseldispensasjoner på vann og vassdrag.

Men Klima- og miljødepartementet mener at snøskuter, når den føres på åpent vann, må ansees å falle inn under Vannscooterforskriftens § 2, bokstav b (se faktaboks).

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Morten Blien

Her kjører Morten ned et av Tanaelvas verste stryk, i forsøk på å sette verdensrekord.

– Snøskuter større faremoment

Morten Blien

VERDENSREKORDINNEHAVER: Morten Blien satte verdensrekorden, for øvrig for anledningen i dette antrekket.

Foto: Marit Sofie Holmestrand / NRK

– Snøskuter brukt på åpent vann har det samme, om ikke større, støy- og skadepotensiale som vannskutere. Sikkerhetsmessig er snøskuteren et større faremoment enn vannskuteren, idet den krever en spesiell type manøvrering for å holde seg flytende, skriver departementet.

– Vannskuterregelverket taler klart for at snøskuter på vann omfattes av forskriften. Vi ser heller ikke at det finnes argumenter som taler mot en slik tolking.

Erter fylkesmannen på Facebook

– Jeg hadde papirene i orden da jeg kjørte, og hadde dispensasjon fra begge kommuner. Er dispensasjonene gitt på feil grunnlag, er det kommunene som må svare på det, sier Blien til NRK.

– Fylkesmannen farer bare med tull, har motorsportutøveren tidligere uttalt.

På sin Facebook-profil sender han en noe «ertende tone» til Fylkesmannen i Finnmark:

(Artikkelen fortsetter under).

Mener søknad burde vært rettet departementet

Departementet mener snøskuterkjøring innenfor forbudssonene, bare tillates etter Vannscooterforskriftens § 7 første ledd, bokstav D.

Etter denne bestemmelsen kan bruk av fartøyer som omfattes av forskriften skje «i særlige tilfeller», dersom departementet etter søknad gir tillatelse til det.

– Denne myndigheten til å gi tillatelse er delegert til Miljødirektoratet, skriver departementet.

Kan vanke straff for kommunene og kjøreren

Fylkesmannens miljøvernsjef, Bente Christiansen, har tidligere varslet at både verdensrekordinnehaveren og kommunene kan vente etterspill.

– De må derfor selv ta konsekvensene av eventuelle lovbrudd. Det gjelder også Morten Blien, har Christiansen sagt.

Morten Blien starter verdensrekordforsøket

Se de spektakulære videosnuttene fra da Blien satte verdensrekord.