Mener ordfører diskriminerer

Tana-ordfører Frank Ingilæ´s ankeforslag av Nesseby-dommen er diskriminering av det samiske folket. Det mener leder i Levajok bygdelag Toralf Henriksen, fordi ordføreren ikke anbefaler lokal forvaltningsrett og eiendomsrett. Ingilæ avviser kritikken og mener Nesseby-dommen er prinsipiell og bør testes i et høyere rettsorgan.