Menddo olu fluora mánáidbiktasis

Dihtolágan mánáidbiktasis leat gávdnan lobihis olu fluora. Geavaheaddjiidráđđi lohká ášši nu duođalažžan ahte váidalit Birasdirektoráhtii. Fluora bidjet biktasiidda amaset dalán njuoskat ja duolvat. Olu fluora biktasiin sáhtta mirkohuhttit rupmaša.