NRK Meny
Normal

Unge reineiere savner mer offensiv NRL

Fant ikke NRL-fakturaen i postkassen.

Slakterein

Unge reindriftsutøvere ønsker mer synlig organisasjon. Illustrasjonsbilde

Foto: Johan Ante Utsi / NRK

– Send i det minste faktura til meg!

Oppfordrer Aslak Mathis Turi(34) Norsk Reindriftssamers Landsforbund(NRL).

Reindriftsutøveren i Seakkesnjárga ja Silda reinbeitedistrikt i Kautokeino, har som mange andre reineiere ikke betalt NRL-medlemskap.

Gearretnjárga reinbeitedistriktets Mikkel Mathis Aslaksen Eira(33) er på tur med rein til Riehponávži, når vi ringer han, et sted mellom Sennaland og Ávži.

Han støtter heller ikke NRL.

– Jeg er enig med Turi om at de bør sende faktura, for da får man et tilbud om å være med eller ikke. Mitt inntrykk er at NRL har vært for usynlige i forhold til gruvesaker og reinreduksjonssaker, sier Eira.

NRL-medlemstall stuper

Organisasjonens medlemstall nådde sitt høydepunkt i 2011 med 529 medlemmer og siden da har nesten hundre medlemmer forlatt organisasjonen.

l utgangen av fjoråret var det bare 450 medlemmer.

Har ikke råd å sende faktura

Kautokeino Flyttsamelag, som er et av NRLs-lokallag, har tidligere sendt faktura til reindriftsutøvere for NRL, men på grunn av dårlig økonomi har de sluttet med dette.

– Vi har vært nødt til å ta over en god del oppdrag, som egentlig tilhører NRL, og utgiftene har lokallagene måtte stå for, sier Nils Mathis Sara leder i Flyttsamelag.

Stor potensiale

NRL-lederen Nils Henrik Sara synes organisasjonens medlemstall er sørgelige lave, men ser potensiale for å øke medlemstallet betraktelig både i Karasjok og Kautokeino.

Nils Henrik Sara

Nils Henrik Sara

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Jeg anslår at i begge områder er det mulig å øke med opptil 3-400 medlemmer, sier Nils Henrik Sara.

Foreløpig har NRL kontrollkomité godkjent bare 78 medlemmer både i Karasjok og Kautokeino.

– Det er for mange som sitter på gjerdet. Dersom alle bidro så ville NRL vært en veldig solid organisasjon, sier han.

Ser ikke nytten av å være organisert

Sállan reinbeitedistriktets Nils Mikkelsen Sara ser ikke hvorfor han burde være medlem av NRL, fordi han uansett får de samme fordelene som de som er medlem av NRL, etter at organisasjonen har forhandlet med staten i henhold til reindriftsavtalen.

NRL er en av de få organisasjonene i Norge som kan forhandle direkte med staten. Dersom NRLs medlemstall fortsetter å synke, er du ikke redd for at NRL mister denne forhandlingsposisjonen?

– Det ville ikke vært bra, men det er svært ofte at NRL ikke får gjennomslag for kravene sine, sier Nils Sara.

Vil endre politikken

Leder i Kautokeino flyttsamelag Nils Mathis M. Sara er en av kandidatene for å overta ledervervet under NRL-landsmøte 13.-14. Juni.

Nils Mathis Sara

Nils Mathis M. Sara

Foto: Elvi Rosita Norvang, NRK

Han er tydelig på hva han vil gjøre med organisasjonen, dersom han blir valgt.

– Jeg vil endre NRL-sekretariatet, slik at reindriftsutøvere føler at de får hjelp når de trenger det. Jeg ser at reineiere trenger hjelp i disse dager når det ofte blir kamp om landområder.

– Jeg har også lyst til å endre organisasjonen til en mer solid NRL, slik som det var før. At vi er godt forberedt med sakene våre, og ikke i bakleksa, slik som i dag. Det er også en av grunnene til at jeg ble en kandidat, avslutter han.