– Media viktig for kulturutøvelse

Hva har urfolksspråk med media å gjøre? Det diskuteres på Samisk Høgskole de to neste dagene.

Seminar på Samisk Høgskole

Media, makt og urfolksspråk er temaet for seminaret som pågår på Diehtosiida - eller Samisk Høgskole i Kautokeino nå.

Foto: Oddbjørg Hætta Sara / NRK

Samisk Høgskole i Kautokeino, sammen med Universitetet i Stockholm og Helsingfors, arrangerer i dag og i morgen et seminar om språk, media og makt.

Seminaret skal ta for seg alle disse temaene under ett - og forsøke å belyse sammenhengen mellom de tre.

– Språk og media er viktige elementer dersom et folk skal ha selvbestemmelsesrett over egen kultur og språk, sier professor Tom Moring ved Samisk Høgskole og Universitetet i Helsingfors.

– Media viktig maktfaktor

Tom Moring

Professor Tom Moring.

Foto: Oddbjørg Hætta Sara / NRK

Det er lagt opp til såkalt «rundebordsdebatter», og temaene er blant annet samisk selvbestemmelsesrett i offentlig debatt, mediaoppslag og vinkling som politisk maktmiddel, urfolksdokumentarer, mediaspråk og media som et virkemiddel for å bevare språk.

– Språket og mediene er en viktig del av retten til å selv utøve makt over sin egen kultur, slik at ikke kontrollen kommer utenifra, sier Moring.

Seminaret er åpent for publikum og sendes også live på nett.

Et av formålene med seminaret som har samlet forskere og mediefolk fra nordområdene, er å oppmuntre til mer forskning på hvilken påvirkning media har for minoritetsspråk og selvbestemmelse, sier Tom Moring.

– Vi har mange utviklingsprosjekter som foregår nå, både vitenskapelig og utdanningsvirksomhet, for å styrke både det samiske og urfolksspråk generelt. Dette seminaret er et ledd i det, sier han.

Samisk media viktig for språk

Samisk media har en lang historie. Den første samiske radiosendingen på NRK gikk på lufta 8. november 1946, med Sara Klemetsen Hætta i studio. Hun var den første samiske programarbeideren i NRK.

Tom Moring sier at utviklingen av samiske medier er viktig for språket i samfunnet, og folks mulighet til å utvikle eget språk.

– Vi vil under seminaret snakke om hvordan språket anvendes, og der er også retten til å utvikle sitt eget språk. Der har de samiske mediene en særskilt betydning, det har vi allerede sett, sier Tom Moring.

Seminar på Samisk Høgskole

Det er fortsatt plass til tilhørere på seminaret som arrangeres på Diehtosiida i Kautokeino.

Foto: Oddbjørg Hætta Sara / NRK