MDG rystet over barnehagesituasjonen for samiske barn

– Det er tragisk at så mange barnehager mangler kvalifiserte samiskspråklige ansatte. Det sier Une Bastholm, nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne.

Une Aina Bastholm

Une Bastholm mener det er urovekkende at samiske barnehager sliter med å få nok samiskspråklige ansatte.

Foto: MDG

Samiske barnehager har store utfordringer. Det kommer det fram i en rundsprørring NRK har gjort.

Over halvparten av de samiske barnehagene har ikke nok samiskspråklige ansatte som er kvalifisert til jobben. Barnehagene sliter også med å få tak i nok samiske vikarer, og i mange samiske barnehager snakker ikke alle ansatte samisk.

– Dette er urovekkende. Spesielt fordi den samiske befolkningen har lidd mye urett gjennom fornorskningspolitikken. Norge har klare forpliktelse til å ivareta den samiske befolkningens rettigheter, sier Bastholm.

Fossen barnehage

FOSSEN BARNEHAGE: I Nord-Troms er én av 16 barnehager som sliter med å få tak i kvalifisert samiskspråklige ansatte

Foto: Klemet Anders Sara / NRK

– Må tas på alvor

I Norge er det 29 barnehager som har et samisk tilbud.

Selv om driftsspråket skal være samisk, oppgir bare tre av fire barnehager at alle ansatte kun snakker samisk i barnehagen.

Ansatte i barnehager med samisk tilbud må både være barnehageutdannet og samiskspråklige.

Behovet for denne «dobbel-kompetansen» har ført til dramatiske konsekvenser for noen av barnehagene. I Målselv måtte Málátvuomi Sámi Mánáidgárdi legge ned driften midlertidig mens to av de ansatte tok utdanning, fordi det var umulig å få tak i vikarer.

– Utfordringene i samiske barnehager må tas på alvor, både lokalt, men at også regjeringen sørger for at man har gode rekrutteringsstrategier for å få samisk personell i barnehagen, sier nestleder i SV, Kirsti Bergstø.

– Må tenke utradisjonelt

Kirsti Bergstø

Nestleder i SV mener man må tenke utradisjonelt i forhold til rekruttering av ansatte til samiske barnehager.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Hun mener det er nødvendig at man tenker utradisjonelt i forhold til å rekruttere ansatte til samiske barnehager.

– Noen ganger kan det være viktig å sette språket først ved ansettelser, også sørge for at pedagogikken og fagbrevene kommer som en del av det å være i jobb som samisktalende arbeider i en barnehage, sier Kirsti Bergstø.

Kjenner til utfordringene

I Kunnskapsdepartementet kjenner de til utfordringene i de samiske barnehagene.

– Samiske barn skal ha et barnehagetilbud som gjør det mulig å få utviklet samisk språk, kultur og identitet fra tidlig alder. Dessverre får ikke alle tilbudet de har krav på. En viktig årsak er mangel på samiskspråklige barnehagelærere og andre ansatte i barnehagen som snakker samisk, siers statssekretær Julie Midtgarden Remen.

Julie Midtgarden Remen

KD: Flere må jobbe sammen for å sikre at samiske barn får det barnehagetilbudet de har krav på, sier statssekretær Julie Midtgarden Remen.

Foto: Jan Richard Kjelstrup / ASD

Remen mener at for å sikre at samiske barn får et godt nok tilbud, må flere jobbe sammen.

– Vi må utdanne flere samiske barnehagelærere, og vi jobber sammen med Sametinget for å finne tiltak som kan få flere til å søke.

Et av tiltakene er at de som har tatt minst 60 studiepoeng i samisk språk i tillegg til barnehagelærerutdanning, får slettet opptil 50 000 av studielånet.

I tillegg planlegger Nord universitet å sette i gang en arbeidsplassbasert sør- og lulesamisk barnehagelærerutdanning fra 2020.

– Vi håper at det vil føre til at flere samisk barn får det tilbudet de har krav på, sier Remen.