NRK Meny
Normal

Máze kan få årets bolystpris

Spenning og moro på sparkstøtting er en av de mange kreative tiltakene som gjør at Máze bygdelag kan få tildelt årets bolystpris i Finnmark.

Egen barneklasse i Downhill Spark i Máze

Fylkesrådmannen i Finnmark er imponert over kreativiteten som Máze bygdelag i Kautokeino kommune viser. Finnmarksmesterskap i sparkstøtting er av de mange tiltakene som skaper liv i bygda og som har satt Máze på kartet, mener fylkesrådmannen. Bildet viser barneklassen i Dowhill Spark i Máze.

Foto: Dan Robert Larsen

Saka behandles av fylkesutvalget i morgen, og fylkesrådmann Øystein Ruud mener at Bolystpris 2104 bør gå til Máze bygdelag. Fjorårets prisvinner var foreninga " De ville bak fjellet " i den sjøsamiske bygda Dyfjord i Kjøllefjord kommune.

I år er det innen tidsfristen kommet inn åtte forslag. Fylkesrådmannen mener at to kandidater peker seg spesielt ut, nemlig Máze bygdelag og bygdelaget Strømmen i Båtsfjord.

– Skaper liv og blest

Men fylkesrådmannens førstevalg er Máze bygdelag.

– Dette er en aktiv forening med mange ulike aktiviteter for å skape liv og blest om den lille bygda Maze, skriver fylkesrådmannen i sin saksutredning.

Men det er ikke bare Finnmarksmesterskap i sparkstøtting som har satt Máze på kartet, mener fylkesrådmannen.

I den lille samebygda er det babymangel. Det har Máze bygdelag besluttet å gjøre noe med. Derfor arrangerte de en konkurranse i babyproduksjon i fjor.

Også dette er med på å vise stor kreativitet, mener rådmannen.

Máze er en fraflyttingstruet bygd og det har vært spesielt viktig for bygdas befolkning å beholde folketallet og samtidig prøve å få tilflyttere til bygda.

– Her har Maze bygdelag gjort en betydelig innsats for å gjøre dette stedet attraktivt.

Kreative bygdelag

Fylkesrådmannen mener at bygdelaget har kunnet vise til mange kreative tiltak; fra Facebook til face to face, babykonkurranse og sparkekonkurranse som også har fått stor mediadekning samt mer tradisjonelle arrangementer og aktiviteter.

– De har også hatt et spesielt fokus på å ta vare på og få tilflyttere integrert og involvert i bygdesamfunnet.

Men også bygdelaget Strømmen fra Båtsfjord har etter rådmannens mening, vist stor kreativitet.

Dette er en meget aktiv forening som har gjort en solid og god innsats gjennom mange år med et stort antall ulike aktiviteter, arrangementer og har også et spesielt fokus på helsefremmende tiltak gjennom turløyper og lavterskeltilbud. De ønsker å ta vare på nærområdene og skape et attraktivt lokalsamfunn med deltakelse for alle, skriver Ruud i sin saksutredning.

Skaper optimisme

Av disse to kandidatene mener fylkesrådmannen likevel at Máze bygdelag utmerker seg spesielt med sine innovative og nyskapende tiltak for å beholde dagens befolkning og få integrert tilflyttere i det lille lokalsamfunnet.

– I små lokalsamfunn, som trues av fraflytting, er det særlig viktig at det finnes slike lag og foreninger som viser en evne og vilje til at små samfunn skal bestå. Maze bygdelag er et godt eksempel på et slik forening, mener fylkesrådmannen.

Men det er fylkesutvalget som avgjør hvem som skal få bolystprisen. Utdelingen vil skje på fylkestingets samling i oktober i Vadsø.