NRK Meny
Normal

Mattilsynet om reinen: – Alvorlig

Landbruksministeren ber om rapport fra Mattilsynet. Samtidig er meldingen til reineierne klar: – Reduser flokken.

Reindrift i Finnmark

Mattilsynet skal kartlegge situasjonen for reinen i Finnmark.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Ola T. Heggem

Statssekretær Ola T. Heggem.

Foto: Torbjørn Tandberg/Landbruksdepartementet

– Dette er en utvikling som forteller at reintallet er for høyt i forhold til beitegrunnlaget i noen områder, sier statssekretær Ola T. Heggem (Sp) til NRK.

Landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp) som har det øverste ansvaret for reindrifta i Norge, fant ikke tid til å stille til intervju om situasjonen i Finnmark. Hans statssekretær gir imidlertid uttrykk for hva departementet mener:

– Der dyrevelferden ikke er i samsvar med den nye dyrevelferdsloven, så er dette noe som bekymrer oss. De nye vekttallene er relativt ferske for oss, men vi har hatt fokus på den spesielle beitesituasjonen over tid. Det er riktig at vi over tid har hatt et altfor høyt reintall, sier Heggem.

Innkaller Mattilsynet

Mattilsynet i Troms og Finnmark har nylig fått inn bekymringsmeldinger som forteller om dyr i dårlig hold. Dette er en utvikling som har vart i flere år.

Tirsdag offentliggjorde NRK tall som viser at gjennomsnittlige slaktevekter har gått markert ned de siste årene, og er omtrent på samme nivå som etter katastrofevintrene for ti år siden. Samtidig har reintallet økt.

Landbruksministeren har innkalt Mattilsynet for å bli oppdatert om dyrevelferden for reinen.

– Vi har bedt om en gjennomgang og en statusrapport, og deretter må vi vurderer situasjonen ut i fra det, sier Heggem.

– Kan anmelde selv

Tilsynsleder Herdis Gaup Aamodt i Mattilsynet forteller at de er i ferd med å kartlegge hvorfor slaktevektene er lave i enkelte tilfeller.

– Vi ser svært alvorlig på dette. Lave slaktevekter forteller oss om dyrenes tilstand. Vi har nettopp fått inn bekymringsmeldinger, sier hun.

Tirsdag sa informasjonsansvarlig Live Kleveland i Dyrevernalliansen at de ber Mattilsynet politianmelde reineiere som ikke slakter svake dyr.

Gaup Aamodt sier hvert enkelt tilfelle må vurderes før man tar stilling til eventuell politianmeldelse av reineiere som ikke slakter svake dyr.

– Dyrevernalliansen har full anledning til å anmelde dersom de ønsker det selv om vi ikke gjør det, sier hun.

Varsler befaring

Mattilsynet varsler også en befaring av reinflokkene i Finnmark.

– Dette vil skje ved reingjerder hvor dyrene er samlet inn. Dårlige rein kan man ikke samle, og derfor vi føre tilsynet der hvor reinen er og dette er noe vanskeligere, sier tilsynsleder Herdis Gaup Aamodt.

Statssekretær Ola T. Heggem viser til den nye reindriftsloven som ble vedtatt i 2007 av Stortinget, som redskap for å få kontroll på reintallet. Dette er en del av den langsiktige planen for å få reindrifta i balanse, mener han.

– Den innebærer at det er næringen selv i større grad har ansvaret for å tilpasse reintallet. Vi forventer at distriktenes bruksplaner er på plass i løpet av 2011, og så må dette få virke i noen år før vi ser resultatene, sier han.

Fristen for å utarbeide bruksplaner hvor blant annet reintallet i distriktene skal inngå, gikk ut 1. juli 2009. Reindriftsmyndighetene arbeider fortsatt med oppfølging av disse planene. Nå varsler Landbruksdepartementet at planene må være ferdige i løpet av neste år.

– Mange områder har laget bruksplaner og gjort en god jobb, men det er distrikter som ikke har gjort dette, sier Heggem.

Ifølge statssekretæren er meldingen fra landbruksministeren entydig og klar til distrikter hvor reintallet har gått opp og slaktevektene ned:

– Det må en betydelig reduksjon av flokken.