Reineiere frykter Finnmarksløpet kan spre skrantesyke

Mattilsynet: – Veldig lite sannsynlig at det spres via hunder.

Finnmarksløpet

Finnmarksløpet engasjerer folk, men noen er bekymret.

Foto: Allan Klo / NRK

Om en måned går startskuddet for Finnmarksløpet. 145 hundekjørere fra 17 nasjoner er påmeldt. Mellom 1200 og 1400 hunder skal krysse fylket fra vest til øst. Traseen går gjennom store vinterbeiteområder for rein.

Hallgeir Herikstad

CWD Koordinator i Mattilsynet Hallgeir Herikstad forteller at 26.00 prøver er tatt av dyr, og at alle var negativ unntatt de som ble tatt i Nordfjella.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Lite kunnskap om sykdommen

Nå stiller reindriftsutøvere spørsmål om skrantesyken (CWD) kan spres via hundene, men CWD-koordinator i Mattilsynet, Hallgeir Herikstad mener dette er lite sannsynlig.

– Vitenskapskomiteen har sagt at de anser smitte med hunder og sauer som veldig begrenset, men samtidig er det gitt råd til de som har vært på Nordfjella at de skal sørge for at hunder ikke får kontakt med kadavre hvis de treffer på villrein, sier han til NRK.

Reinsdyr slaktes ned

Det er dette reineiere er redd for, at flokken må slaktes på grunn av skrantesyken.

Foto: Håvard Heggen / NRK

Herikstad kan likevel ikke svare helt klart nei, på spørsmålet om reineierne i Finnmark har noe å frykte.

– Det er fordi man vet så lite om denne sykdommen. Selv om man har lagt restriksjoner så vet man aldri om restriksjonene er nok eller om det blir fulgt. Dette er gjort for at sykdommen ikke skal spre seg videre fra Nordfjella. Vi håper at folk tar disse restriksjonene alvorlig og lever opp til de, sier Mattilsynets CWD-koordinator.

Issat Gaup her med flokken.

Reindriftsutøver Issát Gaup fra Kautokeino.

Foto: PRIVAT

– Nervøs for skrantesyken

Reineier Issát Gaup i Kautokeino synes det er skummelt hvis skrantesyken spres til Finnmark.

– Det hadde vært en katastrofe. Da måtte jeg jo ha slaktet hele flokken, og hvordan skal jeg leve da? Det vet jeg ikke, sier han til NRK.

Sjefsveterinær Arild Jøssund

Arild Magnus Jøssund har lang erfaring som løpsveterinær for flere hundeløp.

Foto: Privat

– Tar ingen forholdsregler

Dyrlege og sjefsveterinær for Finnmarksløpet Arild Magnus Jøssund, tror ikke sykdommen kommer til Finnmark med trekkhunder. Jøssund har ansvaret for å passe på hundene under løpet.

– Hvis det kommer CWD (skrantesyken) til Finnmarksvidda så tror jeg det er overveiende usannsynlig at det kommer med hunder, da er det andre smitteveier.

Hvilke forholdsregler tar dere?

– Vi tar ingen forholdsregler på det, vi er et arrangement som er godkjent av mattilsynet. Sånne risikovurderinger er det Mattilsynet som tar.

– Forstår folks bekymringer

Ellinor Marita Jåma

Ellinor Marita Jåma i Norske Reindriftsamers Landsforbund sier at man vet lite om skrantesyken.

Foto: PRIVAT

Leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL), Ellinor Marita Jåma, forstår at folk er bekymret.

– Dette er en sykdom det er lite kunnskap om, men det forskes mye nå. Men vi vet fortsatt ikke hva som er årsaken til sykdommen eller smittekilden. Man har jo gjort de tiltakene man kan ut ifra den kunnskapen de sitter på, sier hun.

Hva tenker du om at Finnmarksløpet går igjennom flere reinbeitedistrikter?

– Selv om Finnmarksløpet har gått i mange år og i forhold til skrantesyken så er det ikke påvist i andre dyr en hjortedyr. Men jeg forstår at folk er bekymret, sier NRL-lederen.