Støvsuger statlige stillinger i distriktene

Regjering har i dag vedtatt ny regionmodell for mattilsynet, som går utover distriktkontorene.

Mattilsynet -logo
Foto: Espen Sandmo

– Vi ønsker å bruke mindre tid på administrasjon og mer på tilsynsvirksomhet, sier administrerende direktør Harald Gjein i Mattilsynet.

Regjeringen har i dag vedtatt en ny regionmodell for Mattilsynet, som igjen går utover enkeltansatte i den statlige landsdekkende forvaltningsorganet.

Distriktene taper statlige stillinger

Det skal nå kun være ett regionskontor for Nord-Norge. Slik det er nå har Nordland ett på Sortland, og Troms og Finnmark ett i Kautokeino. Først var planen at det nye regionskontoret skulle legges til Tromsø, men det er nå avgjort at Sortland får regionskontoret for Nord-Norge.

Hele omorganiseringen innebærer at åtte regioner skal bli til fem.

Sametinget har tidligere reagert på omorganiseringen.

– En stadig sentralisering av statlige arbeidsplasser er et kraftig signal om at distriktene ikke har verdi i samfunnsoppbyggingen, har sametingsrepresentant for Ap Vibeke Larsen tidligere uttalt til NRK Sápmi.

Understreker at ingen vil bli sagt opp

Mattilsynet understreker at nedbemanning er ikke en del av prosessen, men en del ansatte kan få nye arbeidsoppgaver, eller overføres administrativt til en annen lokasjon.

– Målet med ny organisering av Mattilsynet er å frigjøre tid og ressurser, slik at vi kan føre mer tilsyn, veilede bedre og utvikle regelverket, sier administrerende direktør Harald Gjein.

Han mener omorganiseringen vil gi større og mer slagkraftige enheter, og økte ressurser til tilsyn og veiledning.

Mattilsynet vil fortsatt være til stede i hele landet.