NRK Meny
Normal

Måtte vente 45 minutter på eksamen

I dag er grunnskoleelevene i Karasjok og Kautokeino oppe i samiskeksamen, men eksamen kom ikke til riktig tid.

Karasjok skole

Elevene ved Karasjok ungdomskole (bildet) og Kautokeino ungdomskole måtte vente lenge på eksamen i dag. (Bildet er fra en tidligere anledning.)

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Det var ett fag som ikke kom opp via internett på utdanningsdirektoratets sider, forteller rektor Arnulf Soleng ved grunnskolen i Karasjok.

I dag har både elever i Karasjok og Kautokeino eksamen i samisk. I Karasjok er det i tillegg eksamen i finsk og samisk andrespråk, men førstespråks eksamen kom 45 minutter for sent.

Arnulf Soleng

Rektor Arnulf Soleng vil ha svar fra utdanningsdirektoratet om hvorfor dette har skjedd. (Bildet er fra en tidligere anledning.)

Foto: Liv Inger Somby / NRK

– Samisk førstespråk kom ikke opp i systemet, det til tross for at vi i mange år har gjennomført eksamen på denne måten.

Måtte vente i 45 minutter

Skolen kontaktet så Fylkesmannen for å høre hva som var gått galt.

– Der visste de heller ikke mer, annet enn at de skulle sjekke med direktoratet. Da de tok kontakt igjen fikk vi beskjed om at eksamen måtte gjennomføres på papir.

Det var ikke skolen forberedt på, siden det i flere år nå har vært vanlig å besvare samisk eksamen elektronisk. Dermed ble eksamen forsinket med 45 minutter.

– Det er ikke akseptabelt. Dette har skjedd før, den gang var det direktoratets feil. Så denne gang forventer vi å få et ordentlig svar på hva som er grunnen til at dette skjer.

Systemfeil

Til NRK forteller rådgiver og eksamensansvarlig, Laila Strandbakke Smuk, ved Fylkesmannens opplæringsavdeling at det er en systemfeil som førte til at eksamen kom for sent.

– Dessverre så var det en systemfeil i eksamenen, det er beskjeden vi har fått fra utdanningsdirektoratet. Det medførte at elevene i stedet må gjennomføre eksamen skriftlig, forteller Smuk.

Rektor Arnulf Soleng sier at det ikke er akseptabelt at slikt skjer, er du enig?

– Ja det er jeg helt enig i, fra Fylkesmannens side mener vi også at det er uakseptabelt.

Direktoratet beklager

Utdanningsdirektoratet bekrefter overfor NRK at det var en systemfeil som gjorde at elevene ikke fikk elektronisk eksamen i dag.

Sissel Skillingshaug

Avdelingsdirektør for avdeling for vurdering ved utdanningsdirektoratet Sissel Skillingshaug beklager at elevene ikke fikk eksamen til riktig tid.

Foto: Tommy Normann

– Det ble i morges oppdaget en feil i eksamensoppgaven i samisk førstespråk i vårt prøvegjennomføringssystem (PGS), skriver direktoratets avdelingsdirektør Sissel Skillinghaug i en epost.

Direktoratet ga derfor skolen beskjed om å bruke papirversjonen inntil de fant ut av feilen.

– Vi beklager at elevene ikke fikk tilgang til den digitale eksamensoppgaven fra starten av. Alle skoler i Norge har fått tilsendt papirversjoner av eksamensoppgavene for å redusere sårbarheten i eksamensgjennomføringen, f.eks. som en følge av tekniske feil, sier Skillingshaug.