Gaupe skutt etter at den drepte flere rein

Gaupa rakk å drepe seks reinsdyr før de klarte å felle dyret som er rødlistet i Norge – nå herjer nok et rovdyr i området. – Forferdelig, sier reineier.

Seks reinsdyr drept av gaupe som ble skadefelt

SKUTT OG DREPT: Gaupa på bildet ble felt i underkant av 24 timer etter at skadefellingstillatelsen kom fra statsforvalteren.

Foto: Per Mathis Sara / Privat

– En gaupe som bare dreper, men ikke spiser bytte er det verste, det sier Per Mathis Sara til NRK etter hendelsen.

Sara og resten av reinbeitedistriktet kom til sommerbeitet for drøye en uke siden, noen mil utenfor Burfjord i Nord-Troms.

Mens de holdt på å laste reinen ut av traileren som hadde fraktet de fra vinterbeitet, la Sara merke til gaupa oppe i fjellene.

Etter å ha oppdaget gaupa og lastet av alle reinsdyrene, fulgte han og resten av distriktet nøye med flokken, men til lite nytte.

Dagen etter fant de først et drept reinsdyr, før de litt ut på dagen fant ytterligere fire skrotter. Ingen av skrottene var blitt spist opp, det var kun bitemerker rundt halsen på reinen.

– Det er et forferdelig syn, det var ikke noe gøy å se det i det hele tatt, sier Sara.

Denne gaupa ble felt i underkant av ti timer etter at fellingstillatelse ble gitt.

FELT I OMRÅDET: Gaupa ble felt ved Kvitfjellet som også er deler av sommerbeitet til reinbeitedistrikt 33 Spalcca.

Det var Ávvir som først omtalte saken.

Vurderer felling av nok en gaupe

Nå herjer nok en gaupe i området. Sara forteller til NRK at de har funnet flere drepte reinsdyrkalver i området og at de nå ønsker å få bekreftet at det er nok en gaupe som har drept reinsdyrene.

Reinkalv drept av gaupe utenfor Burfjord

REINKALV DREPT: Sara mener denne reinkalven har blitt drept av den andre gaupa i området.

Foto: Per Mathis Sara / Privat

Statens Naturoppsyn (SNO) er på vei for å undersøke de nye kadavrene.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har ikke fått en ny formell søknad på fellingstillatelse på nok en gaupe, men de er blitt informert om saken.

SNO bekreftet at den første gaupa hadde drept fire reinsdyr innen en radius på 20 meter før godkjenninga av skadefelling ble gitt.

Dette er den tredje gaupa som er blitt felt med skadefelling siden nyttår i Troms og Finnmark, opplyser Andreas Vikan Røsæg ved Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

– Det var en voksen hunngaupe som ble felt. Vi har flere tilfeller hvor det er blitt funnet flere kadaver av reinsdyr som er blitt drept av gaupa. Noen gauper vender også tilbake til kadavrene, men det er individuelle forskjeller, sier Røsæg til NRK.

Andreas Vikan Røsæg ved statsforvalteren med ansvar for rovvilt

ANSVAR FOR ROVVILT: Andreas Vikan Røsæg ved statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Foto: Privat

De to andre skadefellingene av gaupe i storfylket ble gjort i Porsanger og Sør-Varanger.

Speider etter den andre gaupa døgnet rundt

Nå er de tre stykker som konstant holder øye med reinflokken som har blitt skremt opp i høyden.

– Vi sitter med kikkert og speider døgnet rundt. Det er ikke noen god følelse å vite at gaupa lusker omkring, sier Sara.

Nils Olavi Saijets holder utkikk etter gaupe i Burfjord-området

HOLDER UTKIKK: Når NRK kontakter Per Mathis Sara holder Nils Olavi Saijets utkikk etter flokken.

Foto: Per Mathis Sara / Privat

Gaupa er i Norge oppført som sterkt truet på rødlista til Artsdatabanken.

Ifølge Rovdata, som er nasjonal leverandør av bestandstall, ble gaupebestanden målt til rundt 393 dyr i Norge i 2020. Tallet ble beregnet ut fra antall familiegrupper som var på 66,5.

Gaupe på Langedrag.

MAJESTETISK: Gaupa kan se fredfull ut på kloss hold. Denne gaupa er avbildet ved Langedrag Naturpark i 2017.

Foto: Heiko Junge / NTB

– Konstant hodepine

I 2020 var det også første gang på åtte år at antall familiegrupper lå over det nasjonale bestandsmålet på 65 årlige familiegrupper.

– Gaupa har vært en konstant hodepine for oss i flere år. Slik vi opplever det er bestandstallene altfor høye i Nord-Troms hvor vi oppholder oss, sier Sara.

Per Mathis Sara med to gauper drept etter skadefelling

GAUPEJAKTER: Per Mathis Sara har vært med på flere skadefellinger på gaupe. Her bilde fra en tidligere anledning.

Foto: Privat

Røsæg hos Statsforvalteren opplyser til NRK at de vil vurdere å gi tillatelse til nok en skadefelling hvis den andre gaupa også tar livet av flere rein i området.

– Vi vurderer bestand opp mot skadepotensial på den enkelte gaupa. Nå har vi kvote på én gaupe til ved skadefelling. Vi vurderer hver skadesituasjon og ser på andre tiltak som kan settes inn for å avverge tap og om bestanden tåler videre uttak, sier Røsæg.