Måtte avlives etter ørne-angrep

– Vi ble enige om å avlive kalven, slik at jeg kunne finne årsaken til skadene.

kalv-ørn

SNO bekrefter at kalven ble angrepet av ørn. Den ville ha falt om av skadene, dersom den ikke ville ha blitt avlivet. Kalvfoto: Maret Inga Smuk Ørnfoto: Hans H. Bjørstad

Det forteller Statens naturoppsyn(SNO) ansvarlig for Varanger halvøya Arne Petter Sarre.

Kalv med ørneskader

Skadene er lite synlige, men ved nærmere observasjon ser man nesten kalvens indre organer.

Foto: Maret Inga Smuk / NRK

I helga oppdaget reindriftsutøvere i Várnjárga reinbeitedistrikt i Øst-Finnmark en haltende kalv. Etter nærmere undersøkelse fant de to hull på den.

– Kalven kom inn i gjerdet lørdag, og det var tydelig at noe hadde satt klørne på den, sier formann Áslat Niillas Smuk i Várnjárga reinbeitedistrikt.

Avlivet kalven for å sjekke hullene

Havørn

Havørn er Norges største ørn som kan få vingespenn på opptil 2.40cm

Foto: Hans H. Bjørstad

– Jeg så bloduttredelse og flere hull på ryggen etter at jeg hadde flådd den, og da var jeg ikke i tvil, det må ha vært en ørn som hadde satt klørne sine på kalven.

Hvordan kan du være så sikker på at det var en ørn?

– Dette er typiske skader etter ørneklør. Ørnen rir på ryggen og prøver å perforere(journ.anm. gjennomhulling eller gjennomboring) med klørne gjennom skrotten. Målet er å treffe de indre organene slik at kalven etterhvert tappes for krefter og dør, svarer Sarre.

– Kan jakte på fredet ørn

Nå som SNO har bekreftet at det var en ørn som har forårsaket skadene til kalven, så kan reinbeitedistrikt søke skadefellingstillatelse hos Fylkesmannen i Finnmark.

– Vi kommer til å søke den, sier Smuk.

Kalv med ørneskader

Sarre viser frem skadene på skrotten.

Foto: Anre Petter Sarre / SNO

Én liten hake ved fellingstillatelsen

Selv om Várnjárga reinbeitedistrikt får fellingstillatelsen, så må de finne eksakt den ørnen som angrep kalven.

Ifølge Áslat Niillas Smuk er det hundrevis av ørn i deres distrikt.

– På våren under reinflyttingen bruker ørnen å følge etter reinflokken. Jeg skulle filme et av ørneangrepene, men det var for vanskelig, sier Smuk.