Matlykke på Saltfjellet

– Ikke hverdagskost å åpne noe slikt som dette. Nå satser vi ordentlig på det vi kaller for kulinariske matretter, som vi i Nordland ønsker å profilere på, sier Saltdal-ordføreren.

Ordfører Kjell Magne Johansen gleder seg over tiltaket til ekteparet Oskal
Foto: Sander Andersen/NRK

Ordfører Kjell Magne Johansen i Saltdal smilte bredt da han åpnet Saltens eneste anlegg for nedskjæring av kjøtt på Saltfjellet forleden.

– Nå er Salten og Saltdal også satt på det kulinariske kartet, sier Johansen.

Helårsproduksjon

Saltfjell Reinprodukter, tilhørende Nina og Per Ole Oskal i Saltfjellet reinbeitedistrikt tar sats på å videreforedle lokale råvarer der reinkjøtt i mange varianter er hovedproduktet.

Ekteparet ser for seg helårsproduksjon i det 85 kvadratmeter store bygget som inneholder skjærehall med produksjonsmaskiner for videreforedling og pakking, kjøle- og fryserom samt tørkerom og en personaldel.

– Vi satser på saltfjellreinen, den har det beste kjøttet i verden. Og fra den skal vi lage mange delikatesser, smiler Per Ole Oskal.

Til sommeren etableres også et røykeri i samband med nedskjæringsanlegget.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Kulinariusk opplevelse under åpninga av Saltfjell Reinprodukter

Kulinarisk opplevelse under åpninga av Saltfjell Reinprodukter.

Foto: Sander Andersen/NRK

Verdiskaping


Familiebedriften hadde sin begynnelse på baksida av en konvolutt. Det ble mange tegninger og mange konvolutter etter hvert, men i dag står endelig anlegget ferdig.

– Målet framover er først og fremst å sikre familiebedriftens eksistens, og det ser jo bra ut, så langt. Og når vi har kommet skikkelig i gang, har vi potensiale til å øke produksjonen, sier Per Ole Oskal som i sesongen regner med å ha 3-4 personer i arbeid.

Og de ferdige produktene håper de å få solgt gjennom samarbeidspartnere i tillegg til egen bil.