Vil tilby master i urfolksjournalistikk

Samisk høgskole utreder en master i urfolksjournalistikk.

FNs permanente forum for urfolkssaker

Samisk høgskole utreder et tilbud for å også tjene urfolksjournalistikk verden over (illustrasjonsbilde).

Foto: Kenneth Hætta

Samisk høgskole i Kautokeino vurderer å supplere sin bachelorutdanning i journalistikk med et mastergradsprogram i urfolksjournalistikk.

– Etter det vi vet finnes det ikke et slikt tilbud noe sted i verden per i dag, sier Tom Moring, professor II ved høgskolen.

Vitenskapelig høgskole

Samisk høgskole ønsker å bli en vitenskapelig høgskole. Dersom høgskolen mottar godkjenning av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, og tilbudet igangsettes, kan 15 mastergradsstudenter i urfolksjournalistikk bli tatt opp høsten 2015.

Det vil bli åpnet for bruk av engelsk i studiene.

– Vi ønsker at Samisk høgskole, som en unik internasjonal institusjon innenfor urfolksutdanning og urfolkssamarbeid, skal gjøre en større innsats. Derfor har vi utviklet et mastergradsprogram som ikke bare kan tjene samene, men også urfolksjournalistikk i alle deler av verden, sier Tom Moring.

– Ledende rolle

Moring, til vanlig professor ved Universitetet i Helsinki, tror at halvparten av studentene i det eventuelle mastergradsprogrammet vil være samiske, og at resten arbeider innenfor urfolksmedia. Videre, ved ledig kapasitet, ser han for seg å invitere kandidater uten urfolksbakgrunn men med en akademisk interesse for forskning innen fagområdet.

Det vikigste studiet kan tilby er perspektiv, mener Moring.

– Vi tror at studenter med urfolksbakgrunn vil returnere til deres miljø etter å ha tatt sin grad og spille en ledende, utviklende rolle i deres samfunn med hensyn til journalistikk. Vi håper at en liten del av dem vil fortsette med forskning, sier Moring.