Hopp til innhold

Massereindød: – Et mysterium

En reinflokk som beiter i Herøy har den siste måneden blitt rammet av foreløpig uforklarlig massedød. Mellom 40 og 60 rein skal ha dødd i løpet av en måneds tid. Mattilsynet har sendt prøver av kadavrene til Veterinærinstituttet, men det er forløpig ingen konklusjon på dødsårsaken.

– Det vi vet så langt er det vi kan utelukke. Matmangel og vannmangel utelukkes. Prøven viser at det ikke er bakterier, virus eller sykdommer det er snakk om, sier underdirektør i landbruks- og reindriftsavdelingen hos Statsforvalteren i Nordland Stein Tage Domaas om massedøden av rein.

Det er ifølge Domaas ingen kjente tilfeller av noe slikt noen plass, verken noe reindrifta selv eller veterinærinstituttet klarer å finne ut av, og kaller det derfor et mysterium.

– Jeg ser at det blir uttalt fra fagfolk at de ser på en eller annen form for forgiftning. Det er blant annet det Veterinærinstituttet prøver å finne svar på gjennom prøvetakingen. Mattilsynet har også koblet på politiet, for det er greit at de er med fra en tidlig fase dersom det vises å være ett eller annet uheldig som har skjedd, sier Domaas.

Stein Tage Domaas, underdirektør Statsforvalteren i Nordland
Foto: Wigdis Korsvik/Statsforvalteren

Korte nyheter

 • ČSV-bevegelsen fylte 50 år: - Vi er fortsatt her!

  ČSV-bevegelsen hadde 50 års jubilé som ble feiret på lørdag i Sirma i Finnmark.

  Blant gjestene var sametingspresident Silje Karine Muotka, som prioriterte arrangementet fremfor samekonferansen i Gällivare i Sverige.

  – Jeg synes det er viktig å hedre våre forgjengere. De har gjort en viktig jobb med å fremme det samiske samfunnet og våre rettigheter, sa Muotka.

  Arrangørene var glad for at så mange tok tid til å delta i markeringen.

  Silje Karine Muotka deaivvada olbmuiguin ČSV doaluin Sirbmás 2022.
  Foto: Håkon Mudenia / NRK
 • Láhka bisseha bearráša návetdoalu

  Náittosbárra Kåre ja Anne Dalheim háliideaba sirdit návetdoalu iežaska bárdnái Stuoravuonas, davvi-Romssas, muhto láhka bisseha.

  Norgga stáda gieldá juohkimis návetdoallosaji dábálaš viessosaddjin, ja deattuha báiki lea oaivvilduvvon dušše návetdollui. Ráđđehus ja Stuoradiggi lea mearridan Norggas sáhttá eanemusat 3000 dekára gilvojuvvon eanan heaittihuvvot jahkásaččat.

  Lea eananláhka mii lea guovddážis dán áššis, mii galgá sihkkarastit biebmobuhtadeami.

  Dá lea goalmmát buolva mii eaiggáduššá doalu.

 • Valgte ny samisk nasjonaljoik

  Samekonferansen valgte joiken «Sámi eatnan duoddariid» av Nils-Aslak «Áillohaš» Valkeapää til samenes nye nasjonaljoik lørdag under Samerådets 22. konferanse i Váhtjer/Gällivare.

  Ifølge symbolkomiteen formidler joiken samenes kjærlighet til Sápmi. Joiken skal kunne synges både uten tekst og med en del av teksten eller med hele teksten. Joikens tekst skal også tilpasses for alle samiske språkene og joiketradisjoner.

  Samekonferansen 2022 vedtar samernes nasjonaljojk
  Foto: Nelly Anna Karolina Engström / NRK