Márkomeannu satser på samisk språk

Samisk har vært i sentrum på Márkomeannu festivalen siden oppstarten i 1999, men i år er det språkår og festivalen legger derfor ekstra vekt på samisk.

Márkomeannu plakat 2013

Márkomeannus plakat i år har slagordet «Giela giela».

Foto: Tor Åge Vorren / Rød Tråd

– Språk er spesielt viktig for oss som har samiske festivaler og jobber med språk, så er det ekstra viktig, og det ønsker vi å legge vekt på i programmet vårt, forteller festivalsjef Runar Myrnes Balto.

Márkomeannu har i år som mål å løfte flere av de egenartede samiske språkene og dialektene.

«Giela giela»

Årets motto er: «Giela giela», eller «Fang språket». Navnet er det samme som Paulus Utsi sin første bok, som kom ut i 1974.

I festivalens programbok finner man både sørsamisk, umesamisk, lulesamisk, tornesamisk og nordsamisk.

Den umesamiske artisten Katarina Barruk er egen Språkårs-feature på Márkomeannu i år. Det er få som prater umesamisk i dag, og hun regnes derfor som en viktig ambassadør for språket.

Flere språk fra scenen

Fra scenen vil også språk og dialekter som ikke anvendes så mye lenger være synlig. På fredag snakker konferansierene sørsamisk, mens på lørdag vil man kunne høre tornesamisk fra scenen.

Spesielt vil Márkomeannu-områdets egen tornesamiske dialekt prioriteres. Várdobáiki samisk senter avholder et miniseminar om den lokale dialekta. I tillegg vil Universitetet i Tromsøs samiske senter for språkforskning arrangere et seminar om språktilstanden i Skånland og Evenes.