Marit skal hjelpe lutfattig kommune ut av krisa

En rapport viser en bekymringsverdig utvikling og alvorlige utfordringer i styringen av Karasjok kommune.

Marit Eira Meløy

PROSJEKTKOORDINATOR: Marit Eira Meløy begynte å jobbe med prosjektet i oktober.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– For dette prosjektet er det viktig at alle i kommunen skal få være med på hele prosessen. Vi skal gå grundig til verks. Både de ansatte i kommunen og befolkningen vil merke endringene, som kommer etter hvert, forklarer prosjektkoordinator Marit Eira Meløy til NRK.

Marit Eira Meløy

Marit Eira Meløy.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Hun begynte i stillingen i oktober og skal koordinere arbeidet med et langsiktig og helhetlig utviklingsprosjekt i sin hjemkommune.

Hele prosjektet skal vare i åtte år og er på tre trinn. Første trinnet skal gå i tre år frem til juni 2022. Til trinn 1 har Karasjok kommune fått støtte på 15 millioner kroner, hvorav 11 millioner kroner kommer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Dette er et spennende prosjekt. Det er snakk om samfunnsbygging. Jeg har stor tro på at vi skal lykkes. Karasjok kommune har mange dyktige medarbeidere, men har en organisasjonsstruktur som ikke fungerer, sier Meløy.

– Svak ledelse på alle nivå

I forbindelse med oppstarten av prosjektet har Kommunenes Sentralforbund Konsulent (KS Konsulent) laget en rapport, som gir et skrekkbilde av tilstandene i Karasjok kommune.

Kárášjoga gielda - Karasjok kommune

TRE FLAMMER: Karasjok kommunes logo med tre flammer symboliserer tre stammers møte.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Rapporten ble lagt fram i juni 2019. Der står det blant annet:

  • Karasjok har en betydelig utfordring med manglende ledelse og gjennomgripende svak og lite hensiktsmessig organisasjonskultur.
  • Det er lite tillit og samspill internt i det politiske miljøet, mellom politikk og administrasjon, internt i ledelsen og mellom ledelse og ansatte.
  • Karasjok preges av gjennomgående svak ledelse på alle nivå, med lav kompetanse.
  • Kommunen er i stor grad hendelses- og tiltaksstyrt, og i liten grad strategisk og proaktivt/forebyggende styrt.
  • Det er liten grad av «pliktfølelse» i organisasjonen. Man sier «jeg rakk ikke det» og så ble det ikke gjort, uten at man føler noe stort ansvar for å få det på plass.
  • Det er beslutningsvegring og manglende gjennomføringskraft når beslutningene endelig kommer.

Rapporten kommer med en rekke forslag til hvordan kommunen skal forbedre punktene de får stryk på. KS Konsulent er med på å hjelpe Karasjok kommune med prosessarbeidet.

Inn i ROBEK

Karasjok kommune har nok å stri med. Per i dag har de et oppsamlet underskudd på rundt 13 millioner kroner.

Det har ført dem inn under statlig administrasjon eller i den såkalte Register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK).

Kárášjoga gielda - Karajsok kommune

UNDER STATLIG STYRING: Karasjok kommune er nå på ROBEK-lista.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Det betyr at kommunen må ha godkjenning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler, samt at lovligheten av budsjettvedtakene skal kontrolleres.

Svein Atle Somby

KLAR: Ordfører Svein Atle Somby.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Hvis vi skal lykkes med å få sunn økonomi i kommunen, så er vi nødt til å gjennomføre nedskjæringer i helse- og omsorg, i skolen, teknisk etat og selvfølgelig også i tiltak som ligger under rådmannen, sier rådmann Kurt Maurstad.

Ordfører Svein Atle Somby (Ap) sier han er klar til å brette opp ermene og ta i et tak for å løse kommunens utfordringer på lang sikt.

– Dette er et slikt prosjekt der det ikke nytter å ta et skippertak i et halvt år og deretter tro man er ferdig.Vi må tenke og handle langsiktig, slik at vi kan holde det nivået vi kommer til å nå om ikke så lenge, sier han.

kommunestyremøtet torsdag 7. november blir det en presentasjon av prosjektet Framtidens Karasjok.

Lørdag 9. november er befolkningen i Karasjok invitert til å møte ordfører Svein Atle Somby, rådmann Kurt Maurstad og prosjektkoordinator Marit Meløy på Coop Prix klokken 11-13 for å snakke om prosjektet.