Marit Normyr Utsi

Marit Mildrid Normyr Utsi er 16. kandidat på Aps liste i valgkrets 2.

Hun er født 31. juli 1960. Bosatt i Karasjok.

I kommunen var 1.313 personer i valgmanntallet i 2005.

I hele kretsen var 3.521 personer i manntallet i 2005.

Tips NRK Sámi Radio

Økonomi

Marit Normyr Utsi

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

229 855

0

60 816

2007

331 854

0

107 010