Marie Therese Nordsletta Aslaksen

Marie Therese Nordsletta Aslaksen er toppkandidat på lista til Samer bosatt i Sør-Norge i valgkrets 7.

Marie Therese Nordsletta Aslaksen
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Hun er født 19. mars 1979. Lærer. Bosatt i Oslo.

I kommunen var 534 personer i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var det 1.395 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Facebook-profil: Nei

Økonomi

Marie Therese Nordsletta Aslaksen

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

62 347

0

0

2007

60 914

872 025

6 532

Barn
Aina Madelén født 2000

Utdanning
Sosionom, Høgskolen i Finnmark
Bedriftsøkonomi, Handelshøgskolen BI
Vadsø videregående skole

Yrkesbakgrunn
Salgskonsulent, DnB Nor Karasjok
Sekretær, Karasjok kommune
Faglig Ungdomssekretær, Landsorganisasjonen Finnmark
Lærervikar, Seida skole Tana kommune
Lærer, Buolbmát Sámeskuvla Tana kommune
Sekretær/saksbehandler, økonomiavd. Tana kommune

Verv
- 2005 Medlem i Sametingets Ungdomspolitiske utvalg
- 2005 Medlem i Barents Regional Youth Council

Verv i Sametinget
2007-09 Sametingsrepresentant; medlem i Nærings- og kulturkomiteen, nestleder i Tilskuddsstyret
2005-07 Sametingsrepresentant; medlem i Tilskuddsstyret, medlem i Nærings- og kulturkomiteen, varamedlem i Samisk parlamentarisk råd
2001-05 1. vararepresentant for Arbeiderpartiet; nestleder i Tilskuddsstyret
1997-2001 Sametingsrepresentant; parlamentarisk nestleder i Arbeiderpartiets sametingsgruppe

Språk
Samisk og norsk