Mariann Wollmann Magga

Mariann Wollmann Magga er Aps 4. kandidat i valgkrets 1.

Mariann Wollmann Magga
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Hun er født 14.9.1966. Bosatt i Bjørnevatn i Sør-Varanger.

I kommunen var 337 personer oppført i valgmanntallet i 2005. Totalt var 2.140 personer i manntallet.

Facebook-profil: JA

Økonomi

Mariann Wollmann Magga (1966)

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

177.532

37.074

55.473

2007

102.441

0

27.603

Roller

Innehaver av firmaet Rein Data (ENK) i Kirkenes som er etablert i 1998.

Hun står oppført som styreleder i Den Norske Dataforening Finnmark, i Etablererforum Sør-Varanger og i Samisk Foreldrenettverk - Sámi Vahnenfierpmadat. Styremedlem i foreldrenettverket er også Liv Slettli som er 2. kandidat på lista til Samenes Folkeforbund (SFF) i valgkrets 5.

Mariann Wollmann Magga ble valgt inn i styret til Norske Reindriftssamers Landsforbund i 2007. Hun er valgt fram til 2010. Hun er medlem av Reindriftens Utviklingsfond (RUF).