Fikk ny brannbil etter kjørenekt

Brann- og redningsmannskapet i Kåfjord i Nord-Troms nektet tidligere å bruke den gamle brannbilen. Nå har de fått en ny.

Ny brannbil i Kåfjord. Brann- og redningsmannskap er glad for investeringa.

Brann- og redningsmannskap i Kåfjord er glade for at kommunen har investert i en helt ny redningsbil.

Den fikk de prøve sist mandag.

Kåfjord kommune kjøpte en nesten ny, moderne brann- og redningsbil i høst til to millioner kroner. Nå er redningsmannskapet motivert til å utføre rednings- og slokningsarbeid. Slik har det ikke vært den siste tiden.

Mest moderne brann- og redningsbil

Brann- og redningsbilen som Kåfjord kommune har investert er av den mest moderne bilen som er på markedet. Alt av redningsutstyr ligger bak i bilen, adskilt fra mannskapet som sitter framme.

Brann- og redningsleder i Kåfjord, Arnt Furubakken

Leder for brann- og redning i Kåfjord, Arnt Furubakken er glad for at kommunen har kjøpt inn ny brannbil.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sápmi

Leder for brann- og redningsmannskapet i Kåfjord, Arnt Furubakken sier at de nå er ti ganger mer effektive i redningsarbeid enn tidligere.

Kåfjord brann- og redningsmannskap er glade for at de endelig har fått en moderne bil, og at de nå slipper å være livredd for utrykning, sier Furubakken.

– Glad for at de er kvitt norges farligste redningsbil

Brann- og redningsmannskapet nektet å bruke den tidligere redningsbilen, da alt av utstyret fløt bak i minibussen som mannskapet hadde til disposisjon. Nå er både mannskapet og utstyret mer sikret da de er adskilt, sier Arnt Furubakken.

– Man kan ikke sammenligne nå og tidligere. Da nektet mannskapet å bruke den gamle redningsbilen som er Norges farligste brannbil. Alt utstyret lå bak usikret.

Oanehaččat

  • Vikkái buvihit táksivuoddji

    Muhttin táksivuoddji Álttás, measta buvihuvvui mátkkošteaddjái ođđajagimánus. Dál lea 41 jahkásaš dievdu áššáskuhtton áitaga ja veahkaválddálašvuođa dihte. Áššáskuhttimis lea čállon ahte dievdu dollii vuoddji čoddagii ja buvihii su nu ahte son meastá galmmasin manná. Dievdu lea maid huškkastan vuoddji ámadeaju ja oaivvi. Ášši galgá Álttá diggegoddái ođđajagimánus boahtte jagi.

Laster Twitter-innhold

På forsiden av NRK Sápmi nå