NRK Meny
Normal

Helse- og omsorgssjef: – Kan ikke kommentere så alt for mye

– Uansett helsetilstand så er man fri til å velge sin egen boplass, er svaret fra kommunen – om mannen som bedriver hærverk og trakassering, og omtales som et «psykiatrisk tilfelle».

Karasjok helsesenter og Heidi Boine (innfelt).

VIL BEKLAGE OVERFOR «INVOLVERTE»: Fungerende kommunalleder for helse- og omsorgstjenesten i Karasjok, Heidi Boine.

Foto: Piera Balto / Anne Kristine Rikardsen (montasje) / NRK

– I denne saken kan jeg ikke kommentere så altfor mye, grunnet risiko for å utlevere vedkommende på en måte som er ulovlig for meg.

Dette sier fungerende kommunalleder for helse- og omsorgstjenesten, Heidi Boine.

Nylig fortalte NRK om en mann i 50-årene som skaper frykt blant bygdefolket i Karasjok.

Flere beboere NRK har vært i kontakt med, opplever at mannen som omtales som et «psykiatrisk tilfelle», sender trusselbrev, gjør hærverk, tar seg inn i boliger, og banker på dører og vinduer nattestid.

Ingen av de fornærmede som NRK har vært i kontakt med, tør å stå frem med navn i media.

– Vi har gjort tiltak

Kommunallederen for helse- og omsorgstjenesten sier hun ikke kjenner tilfellet slik NRK fremstiller den.

– NRK blander blant annet tidligere og nyere hendelser. Noen av hendelsene NRK beskriver er så lenge siden, at jeg vil nesten si at de ikke har funnet sted en gang. Dette med ildspåsettelse blant annet, sier Heidi Boine.

– Og uansett hvilken helsetilstand man måtte ha, så er man fri til å velge sin egen boplass. Ingen kommune kan nekte noen å flytte til kommunen, tillegger hun.

Tar kontakt med involverte

– De karasjokbeboerne NRK har snakket med, reagerer ikke på vedkommendes tilholdssted. De reagerer på at han fritt kan ta seg ut i bygda, gjerne på nattestid, for å gjøre hærverk som ruteknusing, banking på dører og vinduer, og sende brev med forstyrrende innhold. Hva kommenterer du til det?

– Jeg vet ikke hva jeg skal svare til det, når du har så lite informasjon om tilfellet. Hva mener du med «fritt»?

– NRK siterer bygdefolk i Karasjok, som forteller at vedkommende tilsynelatende beveger seg fritt i bygda, om så på nattestid, og begår de nevnte handlingene.

– Jeg kan som nevnt ikke svare på det fordi du har for lite informasjon. Vi har iallfall gjennomgått våre prosedyrer, og gjort tiltak med mål om at karasjokbeboere ikke skal trenge å oppleve slikt igjen.

– Jeg kommer til å ta kontakt med dem som måtte ha vært involvert i slikt, og beklage overfor dem at slikt har hendt, sier kommunallederen for helse- og omsorgstjenesten i Karasjok, Heidi Boine.

Tvangsbruk i psykiatrien skal reduseres

Flere av de karasjokbosatte NRK har snakket med, spør hvorfor ikke helsetjenesten kan holde mannspersonen i 50-årene skjermet fra bygdesamfunnet.

Ifølge Lofotposten er det et politisk mål i Norge at bruk av tvang og tvangsinnleggelse av psykiatriske pasienter, skal reduseres (ekstern lenke).

NRK har tidligere funnet 23 saker de siste ti årene der strafferettslig utilregnelige ikke får noen reaksjon fra domstolen.