NRK Meny
Normal

Kirka helt avhengig av frivillig innsats

Menighetene i de samiske kommunene sliter med å holde kirkene i stand på grunn av pengemangel.
– Uten de frivillige ville vi ikke klart oss, sier de kirkelige ansatte.

Skoganvarre kirke

Skoganvarre kirke i Porsanger måtte repareres på dugnad, fordi kirkene mangler penger til vedlikehold.

Foto: Mathis Wilhelmsen / NRK

Porsanger kommunene har seks kirker og mottar årlig tre millioner kroner i støtte fra staten, men det er ikke nok til å dekke alle utgiftene.

– For å få i stand kirka i Skoganvarre, som ikke lenger kunne brukes fordi den var full av råte, måtte lokalbefolkningen trå til. De samlet inn penger og reparerte kirka på dugnad, forteller kirkeverge Egil Borch.

Også kirka i Billefjord må ilde, her har man ikke råd til å ansette en kirkeverge, og derfor er det ingen der som tar seg av kirkegården, for eksempel.

Mange kirker å vedlikeholde

Alle de samiske kommunene har flere kirker å vedlikeholde. Karasjok kommune bevilger 2,5 millioner kroner til drifta av de fem kirkene i kommunen, og også her må man basere seg på hjelp fra frivillige.

I Nesseby er det to kirker, og menigheten får under en million kroner i støtte, og det er for lite, synes kirkevergen.

Vil ha penger fra Sametinget

I Porsanger har de liturgien på tre språk, samisk, norsk og kvensk. Det går ekstra penger til språkarbeid og derfor mener kirkeverge Borch at Sametinget også bør bevilge penger til menigheten.

– Vi skulle ønske at vi kunne få tospråklighetsmidler fra Sametinget, men det får vi ikke, sier Borch.

Visepresident i Sametinget, Henrik Olsen sier at Sametinget ikke har penger til kirkene.

– Det er staten sitt ansvar å bevilge penger til kirkelige formål, sier Olsen.