Manglende kunnskap om samer

– Norge følger ikke FNs barnekonvensjon godt nok. Det viser den manglende kunnskapen om samer blant norske barn og unge.

Barn fra fire samiske områder

Barn fra fire samiske områder

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Forsker ved norsk senter for menneskerettigheter, Hadi Lile, har spurt norske elever om hva de vet om Norges urbefolkning, samer.

– Det er 12,2 prosent som mener at samer er litt mindre eller mindre intelligent.

– Loven fungerer ikke

Hadi Lile

Forsker ved norsk senter for menneskerettigheter, Hadi Lile.

Foto: NRK

Samer bor i telt, er altså mindre intelligente enn nordmenn, og vi vet mer om aztekere enn om samer, er noen av svarene forsker Hadi Lile har fått i en spørreundersøkelse han har sendt til norske niendeklassinger. Den manglende kunnskapen er ifølge Lile ikke forenlig med barnekonvensjonen.

– Bestemmelsen sier at barn skal lære forståelse, vennlighet og at barn skal lære om urfolk.

FNs barnekonvensjon står over norsk lov. Lile skriver doktorgrad om hvordan den følges opp av norske myndigheter, og han er ikke imponert.

– Jeg mener at den har vært for dårlig. Den har ihvertfall ikke fått noen spesiell effekt i skolen. Loven fungerer ikke i Norge.

Bekrefter manglende kunnskap

Máret Henriksen er en av tre ungdommer som på oppdrag fra fornyings-og administrasjonsdepartementet reiser rundt på norske skoler for å fortelle om samisk kultur. Hun bekrefter at norske elever trenger mer kunnskap om landets urbefolkning.

– Generelt vet de ganske lite. Det er de samme tingene som går igjen i kunnskapen de har, som reindrift og kofte. De mangler mer utfyllende kunnskap.

Ikke enig

Gjennom Kunnskapsløftet fra 2006 ble det lagt større vekt på samisk innhold i læreplanene. Statssekretær i kunnskapsdepartementet, Lisbeth Rugtvedt, mener fordommer må tas alvorlig, men er ikke enig i kritikken.

– Det kan sikkert fremdeles følges bedre opp enn hva det faktisk blir gjort, men jeg mener at sånn som vi legger opp opplæringen nå, så er det i tråd med barnekonvensjonen.