NRK Meny
Normal

Mangelfull informasjon om samer i lærebøker

Informasjon om samene og samisk historie er veldig mangelfull og veldig forenklet i noen norske lærebøker.

Andine Knudtson

FORENKLET: Andine Knudtson forteller at det samiske perspektivet er svært forenklet og kort i lærebøker.

Foto: Mathis Eira / NRK

Andine Knudtson skrev bahceloroppgave om samiske emner i norske lærebøker i samfunnsfag for ungdomstrinnet. Hun analyserte lærebøkene i Kosmos-serien, som er lærebøker for ungdomstrinnet.

Her fant hun ut at det samiske perspektivet mangler i veldig stor grad og er svært forenklet og kort.

– Det gjør at elevene sannsynligvis sitter igjen med et bilde som ikke stemmer med virkeligheten, sier Knudtson.

15 linjer om fornorskningspolitikken

I Kosmos-serien er fornorskningspolitikken beskrevet på 15 linjer. Fornorskningspolitikken varte over 100 år. Andine Knudtson sier at det er umulig å skrive om fornorskningspolitikken så kortfattet, det fører til at elevene ikke vil forstå hva fornorskningspolitikken innebærer når de leser de 15 linjene, sier Andine Knudtson.

Forlagsredaktør i Fagbokforlaget, Karine Kjekshus Alstad, mener at Kosmos-bøkene gir et godt utgangspunkt for å lære om samiske forhold.

– En lærebok i samfunnsfag på ungdomsskolen kan sjeldent være uttømmende, eller fortelle nok om et emne, men de kan være gode utgangspunkt for læring. Det er ellers opp til læreren, som pedagog og underviser, og tilrettelegge og supplere med andre kilder, sier Alstad.

Runar Myrnes Balto (NSR).

IKKE OVERASKET: Runar Myrnes Balto (NSR) er ikke overasket over at informasjon om samene er mangelfull i lærebøkene.

Foto: Mathis Eira / NRK

– Vi har også lærerveiledninger og nettsider med forslag til utdypende stoff som kan brukes i undervisning, sier Alstad.

Hun sier også at lærebøkene er blitt lest av en konsulent som kjenner samisk historie og samiske forhold.

Runar Myrnes Balto (NSR), er ikke overrasket over det Knudtson fortalte.

Han mener at sametingspolitikere bør jobbe mot kunnskapsdepartementet slik at norske elever får bedre lærebøker om samiske forhold.

Bakgrunnen for kautokeino-opprøret er forenklet

Kautokeino-opprøret er også veldig forenklet i disse lærebøkene. Her står det at når samene fant ut at norske prester og handelsmenn solgte brennevin ble samene veldig sinte, forteller Knudtson.

Det er begrunnelse til Kautokeino-opprøret i Kosmos-serien, sier Knudtsen. Bakgrunnen for Kautokeino-opprøret er mer komplekst enn det som er beskrevet i lærebøkene, sier hun.

Forlagsredaktør, Karine Kjekshus Alstad sier at setningen: «Den ble ikke mer vennlig da samene fant ut at norske kjøpmenn og prester solgte brennevin» skal underbygge at det var dårlig stemning.

Ønsker konkrete kompetansemål

Sametingspresident Vibeke Larsen sier at det er en stor skuffelse. Det er så forenklet at elevene ikke forstår hverken samenes kamp, eller rettigheter eller om fornorskningspolitikken. Læreplaner skal rulleres de neste tre årene. Der skal man se på kompetansemålene, sier Larsen.

Andine Knudtson oppsummerte at man burde har flere og mer konkrete kompetansemål om samene i læreplanene.

Sametingspresident Vibeke Larsen sier at hun ønsker flere og konkrete kompetansemål.

– Dette er noe jeg vil foreslå i forbindelse rullering av læreplanene, sier Larsen.