Skal bli lettere å ta samiskopplæring

Fra neste skoleår skal det bli lettere å ta samiskopplæring på skolen.

Samiske elever i Oslo

Samiske elever i Oslo. (Illustrasjonsbilde til saken.)

Foto: Daniel Bjur / NRK

– Vi håper at det skal bli lettere å organisere opplæring for elever som vil ha samisk, sier seniorrådgiver i utdanningsdirektoratet, Ellen Marie Bech.

Fra høsten av skal det nemlig samisk få en egen fag- og timefordeling i læreplanverket for Kunnskapsløftet .

Mange bruker ikke muligheten

Sametingets spåkmelding og andre undersøkelser viser at mange samiske elever utenfor forvaltningsområdet for samisk språk ikke bruker muligheten til å ta opplæring i samisk fordi det er så dårlig tillrettelagt for dem.

Mange føler at de går glipp av andre viktige fag og at de får lengre skoledager enn sine klassekamerater på grunn av samiskopplæringen.

Gleder seg over tilbudet

Elever som følger læreplanverket for Kunnskapsløftet og skal ha opplæring i samisk, følger ordinær fag- og timefordeling, men med særskilte bestemmelser om tilrettelegging av tid til samisk. Det vil bli utarbeidet en fag- og timefordeling også for denne elevgruppen.

Sametingets avdeling for oppvekst og opplæring gleder seg over det nye tilbudet.

– Det er svært gledelig at vi er kommet hit vi er i dag. Elever skal ikke kunne trenge å føle at det at de tar samisk gjør at de må være lengre på skolen enn sine medelever, da blir det jo sånn at samiskopplæring føles som en slags straff, sier direktør for avdelingen Inger Eline Eira Buljo.

Guldal/hør: