NRK Meny
Normal

Mange ønsker bli boende i Tana, men de unge vil flytte

78,5 prosent av de spurte i Tana tror at de forstatt bor i kommunen om 5 år. En stor del av ungdommen vil bort.

Tanabru, Tana bru

Bolysten er generelt veldig høy blant tanaværingene, men mye tyder på at kommunen mister en stor del av ungdommen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

De ti samiske kommunene i Norge sliter med stor fraflytting og stadig synkende folketall. I løpet av de siste 25 årene har folketallet gått ned med 15 prosent.

Også Deanu gielda - Tana kommune har innbyggertallet sunket betraktelig.

I 1993 bodde det 3299 mennesker i kommunen. I 2015 har folketallet sunket til 2909, det vil si 390 færre enn i toppåret 1993.

En spørreundersøkelse som Sentio Research har laget for NRK viser positive tall for bolyst i Tana, men fraflyttingen har like vel på ingen måte helt stoppet opp.

68,8 av de spurte svarer at det er svært sannsynlig at de bor i kommunen om 5 år. Ytterligere 9,7 prosent sier at det er noe sannsynlig at de fortsatt bor i kommunen i 2020.

Få tror at de kommer til å flytte

NRK arrangerer i kveld to debatter i Tana, der toppkandidatene i kommunevalget deltar. Debattene sendes direkte på internett.

Debatten på samisk starter kl. 18.00. Debattledere er Liv Inger Somby og Elvi Rosita Norvang.

Og debatten på på norsk starter kl. 19.00. Debattledere er Robin Mortensen og Marte Lindi.

5,4 prosent av de spurte svarer verken eller på spørsmålet og 2,4 prosent vet ikke hva de skal svare.

Tilsammen 13,7 prosent har ikke tro på at de fortsatt bor i kommunen om 5 år.

6,1 prosent svarer at det er noe usannsynlig og 7,6 prosent svarer at det er svært usannsynlig at de blir boende i kommunen så mye lenger.

Tallene er svært like for kvinner og menn.

77,5 prosent av mennene tror at de fortsatt bor i kommunen om 5 år. 68,10 prosent svarer at det er svært sannsynlig og 9,40 prosent svarer at det er noe sannsynlig.

79,60 prosent av kvinnene tror de blir værende. 69,60 prosent svarer at det er svært sannsynlig og 10,00 prosent at det er noe sannsynlig at de bor i Tana om 5 år.

Minst bolyst blant de unge

I aldersgruppen under 30 år er det minst bolyst. 35,6 prosent av de spurte i denne aldersgruppen tror at de blir boende i kommunen.

14,40 prosent tror det er svært sannsynlig og 21,20 prosent tror det er noe sannsynlig at de bor i kommunen om 5 år.

42,4 prosent i denne aldersgruppen har liten tro på at de blir boende lenge i Tana. 14,40 prosent svarer at det er noe usannsynlig og 28,0 prosent at det er svært usannsynlig at de bor i kommunen om 5 år.

Størst bolyst er det blant de over 60 år. 91,90 prosent i denne aldersgruppen tror at de forstatt bor i Tana i 2020. 4,10 prosent tror det er svært usannsynlig.