– Vi går i riktig retning

Fortsatt er det mange elever som dropper ut av videregående, men i Kautokeino har de klart å stanse utviklingen.

Elever i Samisk videregående- og reindriftsskole

På den samiske videregående- og reindriftsskole i Kautokeino har man klart å få flere til fullføre skoleåret, ved blant annet tettere oppfølging av elevene.

Foto: Liv Inger Somby/NRK

Ellen Inga O. Hætta

Rektor Ellen Inga O. Hætta.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Vi ser at vi har klart å få ned antallet på elever som slutter og at det er en liten forbedring. Det er ikke en så stor nedgang at vi kan si oss fornøyd med det, men det går iallefall i riktig retning, sier rektor Ellen Inga O. Hætta.

For et par år siden sluttet cirka 10 prosent av elevene midt i skoleåret i Kautokeino, for skoleåret 2012/2013 var tallet nede i 6 prosent.

Selv om frafallsprosenten generelt i norsk videregående skole er høy , er frafallet størst lengst nord i landet. I Finnmark er det omlag bare halvparten av elevene som fullfører videregående skole, og fylket har i mange år vært på toppen av statistikken over skolefrafall.

Både regjering, stat og fylkeskommune har i mange år jobbet for å få flere til gjennomføre skolen. Tall fra Sametinget viser at halvparten av de mannlige samiske elevene på videregående skole dropper ut før avsluttende eksamen.

Etter at Fylkesmannen i Finnmark gjennomførte tilsyn med de videregående skolene i 2005, har flere skoler satset på tiltak for å få elevene til å bli på skolen .

Skolen ringer opp skulkerne

I Kautokeino har man også sett at mange elever slutter på skolen før skoleåret er omme. De siste årene har imidlertid den samiske videregående- og reindriftsskolen i Kautokeino klart å holde på flere elever gjennom hele skoleåret. Et av tiltakene er tettere oppfølging av elever.

– Vi har en miljøarbeider ansatt på skolen som hver morgen ringer til de elevene som ikke har dukket opp på skolen, for å høre om hvorfor eleven ikke er tilstede. Vi har jobbet mye med oppfølging av elever, og det tror jeg har gitt resultater, sier rektor Ellen Inga O. Hætta.

Halvparten fullførte skoleåret

Tilstanden er imidlertid en helt annen i den samiske videregående skolen i Karasjok. Rektoren sier til NRK at de har opplevd det motsatte, langt flere enn tidligere år har sluttet på skolen.

– Jeg tror det er mange årsaker til det. Forskning viser at de som har hatt det vanskelig på ungdomsskolen, som regel også er de som dropper ut av videregående skole. Vi har erfart at det stemmer som regel bra, sier Åge Somby.

I skoleåret 2012/2013 sluttet 17 prosent av elevene på skolen i Karasjok før skoleåret var omme. Bare litt over halvparten av elevene, 56,4 prosent, fullførte og besto skoleåret.

– Det kan bety at noen trenger mer tid enn tre år på å fullføre hos oss, sier han.