Hopp til innhold

Mánát mearraguovllus čájehit beroštumi gillii

Kvena instituhtta Bissojogas Porsáŋggus lea álggahan giellaprošeavtta Soggovuona luonddumánáidgárddis Porsáŋggus mas 8 máná oassálastet. Prošeakta bistá miessemánu loahpageahčai ja sáhkan dás lea oahpahit kvenagiela guovtti gitta guđajahkásaš mánáide.

Østerbotn barnehage

Soggovuona luonddumánáidgárdi

Foto: Arne Ivar Johnsen / NRK

Lærer kvensk

Anna-Kaisa Räisänen

Foto: Arne Ivar Johnsen / Nrk

Váhnemat, geain lea kvena duogáš Porsáŋggus ja geat ieža eai hála kvenagiela, háliidit ahte sin mánát ohppet kvenagiela. Danin leat sii searvan dán prošektii mii dál lea jođus Soggovuona luonddumánáidgárddis. Lea sáhka 8 máná birra geat dán prošeavtta olis galget oahppat hállat kvenagiela. Kven instituhta giellamielbargi Anna-Kaisa Räisänen jáhkká lihkosmuvvat dainna danin go dihtet ahte dán láhkai han mánát leat oahppan sámegiela sihke Suomas ja Norggas. Dát gávcci máná gulet kvenagiela dušše dalle go leat mánáidgárddis ja dát leage dat stuorámus hástalus lohká Kvena instituhta giellamielbargi Anna-Kaisa Räisänen.

Dáhpáhuvvá ollu mii guoská kvenagillii

Soggovuona luonddumánáidgárddi beaivválaš jođiheaddji, Liv Paulsen Fossgård, sávvá

Liv Paulsen Fossgård

Liv Paulsen Fossgård

Foto: Arne Ivar Johnsen / Nrk

birgehit kvenagiela vaikke dát giella lea erenoamáš heajus dilis. Son lohká ahte dál dáhpáhuvvá ollu mii guoská kvenagillii ja dat buktá jáhku ahte gielain loahpas manná bures. Lea máilmme buorre ahte mánát besset gullat giela ja oahpásmuvvat dainna.

Sonja Magnhild bargá gielalaš ovdagovvan

Sonja Magnhild Nyby

Sonja Magnhild Nyby

Foto: Arne Ivar Johnsen / Nrk

Giellaprošeavttas bargá maid Sonja Magnhild Nyby geas lea kvenagiella eatnigiellan. Son doaibmá gielalaš ovdagovvan mánáide. Earret dárogiela de hállá son kvenagiela ja sámegiela, ja mánnán gulai son eambbo kvenagiela go sámegiela. Soggovuona mánáidgárddis oahpaha son mánáide kvenagiel sániid.

Korte nyheter

 • Turisttat reagerejit: – Sii oidne dušše duohtavuođa

  Cruise-turisttat MS "Boletti" fatnasis ožžo veahá erenoamáš álggu beaivvái go oidne bossubivddu Honnesvági báikkis.

  Brihttalaš guossit reagerejedje iešguđetládje – muhtumiid mielas lei gelddolaš ja earát ges eai háliidan oaidnit go njuvve bosu.

  Visit Nordkappa beaivválaš jođiheaddji Martin Hansen deattuha ahte lea dárbu ipmirdit ja lohká ahte:

  – Mii árvvusatnit sin geat ellet mearas, muhto seammás ferte leat lohpi lohkat ahte bossubivdu ja cruisefatnasat eai heive nu bures oktii.

  Skiipahoavda Nils Jørgen Nilsen lohka ahte turisttat han dušše oidne duohtavuođa ja kommentere:

  – Ii leat mihkkege maid mii sáhttit čiegadit. Mii bivdit lobálaččat, muhtumat liikojit ja muhtumat eai liiko.

 • Ikke flertall for å avvikle forhåndstiltredelse

  I forbindelse med energi- og miljøkomiteens behandling av endringer i energiloven og plan- og bygningsloven hadde Rødt, MDG og SV fremmet forslag om å avvikle ordningen med forhåndstiltredelse.

  De mener at denne ordningen ved byggeprosjekter og ekspropriasjon av eiendom kan føre til flere Fosen-saker, der utbygger fikk starte utbygging før rettighetene til andre brukere av området ble avklart.

  Med 15 mot 86 stemmer ble forslaget nedstemt av regjeringspartiene og stortingsflertallet fredag.

  Olje- og energiminister, Terje Aasland, mener fjerning av denne ordningen ville ført til stor usikkerhet for de som trenger forutsigbarhet i forbindelse med slike byggeprosjekter.

  – Forhåndstiltredelse har vært hovedregelen i ekspropriasjonsretten i mange tiår. Det er en praktisk viktig ordning som sikrer fremdriften i byggingen av nødvendige infrastrukturtiltak, sa Aasland under debatten i Stortinget.

  Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) ville vite hva regjeringens svar da er for å unngå flere Fosen-saker, når de vil beholde ordningen med forhåndstiltredelse.

  Til det svarte Aasland at de endringene som nå gjøres i lovverket ved at kommuner får større innflytelse i slike byggesaker, vil også gjøre at lokale interesser skal tas mer hensyn til i framtidige byggeprosjekter.

  Han trakk også frem at regjeringen vil se på om det i framtiden er mulig å få tidlig avklaring av gyldighet av vedtak i slike byggesaker.

  Det har gått over 600 dager siden Høyesterett uttalte at konsesjonen for bygging av vindturbiner på Fosen i Trøndelag, er ugyldig og bryter med reindriftsutøvernes menneskerettigheter (lovdata.no).

  Olje- og energiminister Terje Aasland redegjør for Stortinget om Fosen-saken
  Foto: Fredrik Varfjell / NTB
 • Duddjodettiin ohppet sámegiela

  Suorttáin Nordlánddas besset olbmot oahppat sámegiela duddjodettiin. Juohke duorastaga čoahkkanit Viesttarrállá sápmelaččat dudjot ja veahá hállat sámegiela. Sámi mánát ja nuorat maid fargga besset deaivvadit ja oahpahallat sámegiela Báru giellabáikkis, go dál leat ožžon bistevaš ruhtadeami Sámedikkis.

  Geahča ášši otná TV-ođđasiin: