Målselv vil utrede samisk

Et flertall i kommunestyret i Målselv er positive til å utrede om kommunen bør søke status som samiskspråklig kommune. Det viser en spørsmålsrunde med alle kommunepartiene som avisa Nye Troms har foretatt.

Sametingspolitiker Karen Anette Anti har foreslått at kommunen bør søke innlemmelse i forvaltningsområdet for samisk språk.