Hopp til innhold

Mållaget bekymret for samisk

Landsmøtet i Noregs Mållag er bekymret for vilkårene for unge som vokser opp og skal bevare samisk språk.

Bilde

Landsmøtet i Noregs Mållag og leder Håvard B. Øvregård (innfelt) uttaler at det står sammen med sentrale samiskmiljø i å avvise alle forsøk på å sette nynorsk og samisk opp mot hverandre.

Foto: Lise Åserud/Hege Lothe (montasje)

Særleg alvorlig er situasjonen når det gjelder samisk som andrespråk, mener mållaget, som hadde årsmøte i helga.

– Det er viktig å ta i bruk mer samisk i skolen utover samiskundervisning slik at elever som har samisk som første- eller andrespråk, får reel mulighet til å bli tospråklig, sier Håvard B. Øvregård, leder i Noregs Mållag, i en pressemelding.

Nedgang i andrespråk

Noregs Mållag uttaler at det står sammen med sentrale samiskmiljø i å avvise alle forsøk på å sette nynorsk og samisk opp mot hverandre.

Landsmøtet uttaler at det er glad for de mange positive tiltakene som har blitt satt i verk for å styrke samisk språk de siste årene, særlig innenfor kulturfeltet. Likevel er det urolig for vilkårene for unge, og spesielt de som har samisk som andrespråk.

– Andrespråksopplæringen er en stor del av den samlede samiskopplæringen i Norge: i skoleåret 2005/2006 hadde 3055 elever samiskopplæring, og av disse var det 2057 av elevene som hadde samisk som andrespråk. I skoleåret 2010/2011 var det samlede tallet gått ned til 2245, og praktisk talt hele nedgangen kommer av frafallet i faget samisk som andrespråk, viser laget til.

Faget samisk som andrespråk har eksistert i 25 år, men har fremdeles ikke funnet en form som oppfyller målsettingene om å gjøre elevene tospråklige, mener mållaget.

Dramatisk utvikling

Landsmøtet mener kunnskapsministeren bør ta grep om det de kaller en dramatisk utvikling, og foreslår tiltak:

 • Undersøke hvordan faget som andrespråk kan integreres bedre i skolehverdagen, framfor å være et fag som blir undervist etter skoletid.
 • Ta i bruk mer samisk i skolen utover samiskundervisninga, slik at elever med samisk som første- eller andrespråk får reel mulighet til å bli samiskspråklige.
 • Ta i bruk resultat fra forskning på andrespråkopplæring i minoritetsspråk i tillegg til de forsøkene med forsterket andrespråkopplæring som har vært gjort i samiskspråklige områder i Norge.
 • Styrke lærerutdanningen for samiskspråklige lærere, slik at det blir mulig å øke timetallet.
 • Staten bør ta et større ansvar for å sikre utgivelsen av populære barne- og ungdomsbøker på de tre samiske språkene som finnes i Norge.

– Opplæringen i nynorsk som sidemål og samisk som andrespråk er grunnleggende forskjellig, og det ene kan ikke erstatte det andre. Isteden mener landsmøtet at norske myndigheter bør see på tiltak som sikrer samiskspråklige elever reelt sett gode samiskkunnskaper, uttaler Noregs Mållag.

Korte nyheter

 • Julevsábme Melodi Grand Prixas

  Idet ásaduvvá guoktalåkvuostasj Melodi Grand Prix junior finálla, mij la musihkkagilpos nuoramusájda gassko gávtse ja lågenanvihtta jage. Dá jage oassálassti låge máná ja nuora ietjasij lávloj, akta dajs la gålmmålåkgålmmå jagák Ingebjørg Ájluovtas.

  Gehtjas Ođđasat.

  KeyArt mgpjr midlertidig
 • Sámedikki boraspireseminára

  Sámediggi lea lágidan guovtti beaivásaš boraspireseminára Gardermoenis, disdaga ja gaskavahkku dán vahkkus.
  Seminárain háliidit nannet gelbbolašvuođa boraspirehálddašeamis ja boraspirepolitihkas sámi guovlluin.

  Guldal Veiagesáddagis mii bođii ovdan semináras.

 • "Skattekiste" - en utstilling, et tilbakeblikk som også peker fremover

  I år feirer De Samiske Samlinger i Karasjok 50 år, og i den forbindelse åpner Samisk senter for samtidskunst utstillingen "Skattekiste". Utstillingen er et tilbakeblikk, men peker også fremover.

  Se mer på Ođđasat.

  "Skattekiste" - en utstilling, et tilbakeblikk som også peker fremover