NRK Meny
Normal

Samisk maktkamp

Tysfjord kommune ligger helt nord i Salten. Tysfjord er en industri- og berkverkskommune med sterke innslag av samisk befolkning og kultur. Ordfører er Kurt-Allan Nilsen som står på ei tverrpolitisk liste. 

Tysfjord er en industri- og bergverkskommune med sterke innslag av samisk befolkning og kultur. Men også med innslag av fiskeri og landbruk. Nord-Norges aller første konsesjon for oppdrett av laksefisk ble registrert i Tysfjord i 1970.

Fra 1980-tallet hadde kommunen ordfører fra Ap i fire perioder før det ble en borgerlig ordfører, valgt med støtte fra Høyre, KrF, Sp, Venstre, SV og Samelista fra Drag.

Fra 1999 til 2003 hadde SV ordføreren, med støtte fra de samme partiene. Men de siste årene er kommunen styrt av en ordfører fra den Kjøpsvikbaserte Tverrpolitisk Liste.

Politisk situasjon:

Ordfører Kurt-Allan Nilsen fra TPL stiller ikke til gjenvalg og lista stiller denne gang uten noen klar ordførerkandidat. Ingen av navnene på lista er kumulert.

Ap stiller også denne gang egen liste, men denne gang med ei kvinne fra Drag på topp. Sp og Kystpartiet stiller egne lister og den Drag-dominerte Ungdomslista stiller på nytt. Felleslista bestående av representanter fra Venstre, Høyre og KrF stiller med liste som i forrige valg. Lista har, foruten én kandidat på 2. plass, bare kandidater fra Drag. SV stiller egen liste med fleste kandidater fra Kjøpsvik.

Valget i Tysfjord er ganske åpent, men fortsatt ligger spenningene mellom øst- og vestsida av Tysfjorden, Kjøpsvik og Drag.

Aktuelle saker:

For eller mot deling av Tysfjord kommune, samt språkforvaltning, helse, samt kommunikasjon er saker som engasjerer mange. Maktkampen mellom industristedet Kjøpsvik og det mer samisk dominerte Drag er fortsatt gjeldende.

MER OM TYSFJORD